D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1444847155.jpg
C Í M 
F ő c í m : Molyhos napvirág
B e s o r o l á s i   c í m : Molyhos napvirág
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-02-19
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-10-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Latin neve: Helianthemum nummularium. Még mindig virágzik a Kevélyek mészkősziklái között. Leveleik örökzöldek, télen is a száron maradnak.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lombhullató, alacsony, terpedt félcserje (törpecserje). Hajtásainak a vége télen lefagy. Levelei egyszerűek, épek, pálhásak, keresztben átellenesen állók, elliptikusak, lándzsásak vagy keskenylándzsásak, homoktalajon lehetnek majdnem szálasak is (Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium f. linearifolium Willk.). Az egész növényre jellemző a hosszú, pillás szőrzet, illetve részben jellemző a csillagszőr. Két kisebb külső és három nagyobb csészelevelük van. Virágai hímnősek, citrom- vagy aranysárgák, néha közepükön narancssárga folt díszlik, álfürtbe tömörülő virágzatot alkotnak. Szirmai kerekek, gyűröttek. Sok porzója van, mindegyik termékeny. Bibéje háromkaréjú. Termése háromrekeszű tok. Hazánkban régen több fajra, illetve alfajra osztották ezt a fajt, melyeket azonban ma már mind alfajként értelmeznek: - a levelek fonáka csillagszőröktől szürkén vagy fehéren molyhos, csészelevelei az erek között molyhosodók, 5-9 mm-esek, szirmai 6-10 mm kötüliek, június-szeptember között virágzik, Dunántúli-középhegységünkben, a Dunántúlon és az Alföldön fordul elő, főleg dolomit és mészkősziklagyepekben, illetve homokon (Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium)
(Forrás: http://www.terra.hu/fak/html/helianthemum.nummularium.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Bóbitás küllőrojt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer