D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 4027112324_dbf71898bb_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Debrecen, Protestant Great Church [Debrecen, Református Nagytemplom]
B e s o r o l á s i   c í m : Debrecen, Protestant Great Church [Debrecen, Református Nagytemplom]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : István
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-23
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-07-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Debrecen legcsodálatosabb műemlékei közé tartozik a Református Nagytemplom. A mai épület elődjét a város földesura, Dousa András építette, amely a Szent András nevet kapta. A monumentális méretű templom gótikus stílusú volt. E háromhajós templom 1564-ben leégett, s az új kálvini egyház hirdetői a nemrég feltárt északi imatermet használták. I. Rákóczi György egy kb. 60 mázsás harangot öntetett az András templomnak, s számára egy új tornyot, az ún. Verestornyot építtetett. Az 1802-es nagy tűzvészben az András-templom is leégett, s Péchy Mihály tervei alapján nyerte el mai formáját. A klasszicista stílusú Nagytemplom részben középkori alapfalakra épült. A szokatlanul széthúzott harangtornyok, a hatalmas oszlopfők akantuszlevelei a magyar függetlenség gondolatát hirdetik. De a templom nem csupán műemlék, hanem a magyarság egyik sorsfordító korszakának történeti eseménye is falai között játszódott le. 1849. április 14-én a Debrecenbe menekült országgyűlés a tavaszi diadalmas hadjárat hatására itt mondotta ki a Habsburg-ház trónfosztását. A sorsdöntő esemény napján a törvényhozók és a nép egysége nemcsak jelképes, de valóságos is volt. Az 1805-1820 között épült, klasszicista stílusú kéttornyú Nagytemplom Debrecen - és a magyar reformátusság - jelképe. A Nagytemplom nemzeti történelmünk egyik kegyeleti helye. Itt kiáltották ki 1849. április 14-én Magyarország függetlenségét, s választották meg kormányzó elnökké Kossuth Lajost. Kossuth ekkor használt széke azóta is a Nagytemplom féltve őrzött ereklyéje.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mathae: Debrecen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x681 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna