D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3240963563_d2229c5b25_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest - Váci utca
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest - Váci utca
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : jaime.silva
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-21
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-08-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Vásárlás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korzó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belváros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Váci utca Pest lüktető, mozgalmas centruma: a City, ahol bankok, luxusüzletek sorakoznak egymás mellett sűrűn belakva a szűk telkeket. Kevés a kiemelkedően régi épület, de figyelemre méltó munka sok akad. A XVIII. században két út összekapcsolásával jött létre a mai elegáns sétálóutca elődje. Az európai nagyvárosok többségében a XIX-XX. század fordulójára kialakultak az elegáns bevásárló negyedek, utcák, ahova a város tehetősebb polgársága járt vásárolni, vagy csak magamagát mutogatni. Vasárnap délután gazdag és kevésbé gazdag itt, a Váci utcában és az utcával párhuzamos Duna-parton korzózott. A Váci utca épületeinek egy része még idézi a 100-120 évvel ezelőtti hangulatot, de az utóbbi időben a régi épületek közt számos modern áruház, szálloda, bank, valuta beváltóhely és átjáró folyosó is épült. A viszonylag fiatal kor azonban nem csökkenti értékeiket, érdekességeiket, az üzletek csábító portáljai mellől is el-el hív szép homlokzatuk, finom díszítésű lépcsőházuk. Ez az utca lett az első Budapesten, ahonnan kitiltották az autóforgalmat, és ma is itt találhatók a legnagyobb külföldi márkákat képviselő üzletek. A fényképezett épület a Váci utca 11. alatt található. A pécsi Zsolnay-gyár termékeivel burkolt Thonet-ház Lechner Ödön korai munkája, 1890-ben készült el, s a francia reneszánsz építészet hatását mutatja.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : jaime.silva: Budapest - Vörösmarty ter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2272 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer