D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1441304588.jpg
C Í M 
F ő c í m : 14 lábú ászkarák
B e s o r o l á s i   c í m : 14 lábú ászkarák
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : István 1949
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-10-31
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-09-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-08-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bogár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rovar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nagy nyárlevelész (Chrysomela populi) Ennek a rovarnak a szárnya a nyaknál szélesebb (Broad-shouldered red leaf beetle).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A közönséges ászkarák (Armadillidium vulgare) vagy pincebogár az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsébe,a felsőbbrendű rákok (Malacostraca) osztályába és az ászkarákok (Isopoda) rendjébe tartozó alrend. Nedves környezetben, rothadó szerves anyagok lebontását végzi, de száraz körülmények közt (pl. sivatagban is megél. Magyarországon is őshonos!- Két pár csápja érzékeli a levegő nedvesség tartalmát. 7 pár = 14 lába van, 7 szelvényű a tora, csökevényes láb található a fején és 7 szelvényes farok-nyúlványán is. Kopoltyúval lélegzik de ál-légcsövei (pseudotracheak) is segítik a légzésben. Ha megérintik összegömbölyödik, mint egy sündisznó, ezért gömbászkának is nevezik.*** Nem klasszikus rovar, nem rák és nem lárva, - egy különálló faj, speciális identitás!*** Ennek a fajnak a mérete 15-30 mm, de dinnyényi (31-40 cm) óriás változata is van, a mélytengeri ászkarák (Bathynomus giganteus). (István1949)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Nagy nyárlevelész
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3154x1628 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer