D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0223.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az alsó végtag csontváza és izmai a külső oldalról
B e s o r o l á s i   c í m : Alsó végtag csontváza és izmai a külső oldalról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-11-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : végtag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csont
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : izom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lábizom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az alsó végtag csontváza és izmai a külső oldalról
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "a a csípőcsont taraja; h a csípőcsont elülső felső tövise; c a csípőcsont hátsó felső tövise; d a csípőcsont elülső alsó tövise ; e keresztcsont ; f a combcsont feje; g szeméremcsont; h nagyobbik tompor; i kisebbik tompor; k combcsont teste; l combcsont külső bütyke; m térdkalács, n a szárkapocs feje; o sípcsont gumója; p sípcsont éle; q külső boka; r sarokcsont; s ugró csont. 1. középső farizom; 2. nagy farizom (glutaeus magnus); 3. pólyafeszítő izom; 4. szabó izom (sartorius); 5. négyfejű combizom (quadriceps) középső fele; 6. négyfejű combizom külső feje; 7. kétfejű combizom (biceps) hosszú feje; 8. kétfejű combizom rövid feje; 9. félig inas izom; 10. négyfejű combizom belső feje; 11. a combpólya vége; 12. a térdkalács szalagja; 13. a térdizület oldalsó szalagja; 14. felső lábikraizom (gastrocnemius); 15. alsó lábikraizom (soleus); 16. külső sípizom (tibiahs anticus); 17. közös ujjfeszítő izom; 18. hosszú szárkapocsizom (peronaeus longus); 19. rövid szárkapocsizom; 20. harmadik szárkapocsizom; 21. nagy ujjhajlító izom; 22. Achilles-ín. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A láb csontváza a talp felől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 946x1238 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna