D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_69_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Horthy Paulette és vőlegénye Fáji Fáy László a Budai Várkertben
B e s o r o l á s i   c í m : Horthy Paulette és vőlegénye Fáji Fáy László a Budai Várkertben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 68. évf. 24. sz. (1921. december 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Horthy Paulette (1903-1940)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fáy László (1890-1937)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest.1 kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Horthy Paulette és vőlegénye Fáji Fáy László a Budai Várkertben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gróf Károlyi Gyuláné Horthy Paulette (Póla, 1903. augusztus 11. - Budapest, 1940. június 26.) Horthy Miklós kormányzó és Purgly Magdolna gyermeke. Tüdőbetegségben fiatalon elhunyt. Kenderesen a családi kriptában nyugszik.
Tizenkilenc éves korában, 1922. április 1-jén házasságot kötött Fáy Lászlóval, aki jómódú birtokos volt. Kapcsolatuk azonban megromlott és néhány évi házasság után elváltak. Paulette tüdőbetegséget kapott, ezért a semmeringi tüdőszanatóriumban töltött hosszabb időt. Ezt követően Egyiptomba utazott további gyógykezelésre, azonban a klímaváltozás sem segített egészségi állapotán. 1930. február 14-én férjhez ment ifjabb Károlyi Gyula grófhoz. Károlyi figyelmes férj volt és sokat tett beteg feleségéért. "
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Horthy_Paulette)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horthy Miklós kormányzó családjával a gödöllői parkban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1518x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna