D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : koronazasi_ekszerek.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar koronázási ékszerek
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar koronázási ékszerek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Schauermann
U t ó n é v : Kristóf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-10-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Schauermann Kristóf
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : koronázási jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Magyar koronázási ékszerek királyi hatalom szimbolikus kifejezése korona, jogar, országalma, palást, kard A magyar Szent Korona legfontosabb koronázási jelképünk Szent István koronája (II. Szilveszter Pápától) Európa egyik legkorábbi koronája két fő rész: görög: földi világ (abroncs) latin: égi birodalom (két keresztpánt) Koronázási palást bíborszínű selyem miseruha zöld rozettákkal szentek alakjainak hímzett ábrázolásával Szent István és Gizella királyné ajándékozta a székesfehérvári székesegyháznak 1031-ben "Ez a casula Szűz Máriának Fejérváron levő egyháza számára készült és adatott Krisztus megtestesülésének 1031. évében, a XIV. indikcióban, István király és Gizella királyné által." A jogar a királyi hatalom, a jogszolgáltatás és az igazságosság jelképe buzogány alakú, fejében metszett hegyikristályt tart két virágot formázó aranylemez, melyről aranygolyók lógnak aranyláncokon. A gömbön három ülő oroszlán ábrázolása látható. A gömb iráni-perzsa mesterek alkotása (10. század) nyele faragott mogyorófa, melyet ezüst díszítés fed 12. századtól a koronázási ékszerek része. (valószínűleg III. Béla király készíttette) Az országalma más néven éggömb legfiatalabb magyar koronázási ékszer (Nagy Lajos, 14. sz.) ókortól használt hatalmi jelkép a koronázási paláston is megtalálható a magyar nem teljesen gömb alakú aranyozott ezüstből készült, üreges eredetileg a Golgota földjével töltve arany apostoli kereszt Anjou uralkodó család címerei A koronázási kard 16. században készítették Velencében aranysarkantyús vitézek felavatására használták. Az eredeti a 16. század előtt elveszett. (Állítólag Anna, V. István testvére vitte Csehországba, ahol a prágai Szent Vitus székesegyház kincstárában van elhelyezve.) Viking eredetű fényűző kard csontdíszítéses markolattal. Állítólag Szent István király tulajdona volt. A Szent Korona képei Krisztus apostolok (Péter, Jákób, Pál, János, Fülöp, Bertalan, András, Tamás) pantokrátor (a világmindenség ura) arkangyalok (Gábriel, Mihály) Sárkányölő Szent György, Szent Kozma, Szent Damián, Szent Demeter (Magyarország védőszentje), Konstantinosz (a Római Birodalomban ő törvényesítette a római vallást) Dukász Mihály bizánci császár (valószínűleg eredetileg itt Szűz Mária képe volt), Geobitzasz (kiléte vitatott) Schauermann Kristóf források: www.diadal.hu (Monori Krisztián) www.budapest.varosom.hu a magyar Szent korona, az országalma és a jogar 2000. január 1-től a Parlament kupolatermében tekinthető meg a koronázási palástot a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kapás Gábor: Magyar koronázási jelképek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schauerman Barnabás: Koronázási ékszerek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna