Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1157
Egy tiszt legénységének elbeszéli élményeit 
http://dka.oszk.hu/011500/011505
Egyik harminc és feles mozsárágyunk és parancsnokai 
http://dka.oszk.hu/013200/013236
Egyik hegyi-dandárunk parancsnoka egy vezérkari tiszt jelentését hallgatja 
http://dka.oszk.hu/018900/018993
Az egyiptomi háboruból 
Angol testőrkatonák a harcztéren
http://dka.oszk.hu/035200/035226
Eichhorn vezérezredes 
http://dka.oszk.hu/012000/012047
Einem vezérezredes 
http://dka.oszk.hu/012100/012113
Elesett német tiszt temetése a Somme-front mögött 
(Sajtóiroda, Leipzig)
http://dka.oszk.hu/020300/020382
Az elfoglalt Lengyelországból 
http://dka.oszk.hu/057200/057257
Elfogott bersaglieri-tisztek 
http://dka.oszk.hu/010600/010698
Elfogott orosz kapitány szolgájával egy felvidéki vasúti állomáson 
http://dka.oszk.hu/012200/012282
Elfogott orosz tisztek 
http://dka.oszk.hu/057200/057252
Éliás József főhadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068481
Emlékezések husz év előttre 
http://dka.oszk.hu/049500/049561
Emlékezések husz év előttre 
http://dka.oszk.hu/049500/049563
Emmich német tábornok 
http://dka.oszk.hu/057400/057423
Emőkei Janik László huszárfőhadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068466
Endresz István, tizedesből hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068499
Ernszt Lajos magyar történeti képgyűjteményéből 
Gróf Gvadányi József. Egykorú vízfestmény
http://dka.oszk.hu/039300/039372
Escobedo 
http://dka.oszk.hu/048700/048746
Eskütétel a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Jekelfalussy honvédelmi miniszter az új hadnagyok sora előtt
http://dka.oszk.hu/070300/070329
Eskütétel a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Az eskütétel után
http://dka.oszk.hu/070300/070330
Eskütétel a Ludovika-Akadémiában augusztus 18-án 
Az eskü felolvasása
http://dka.oszk.hu/070300/070331
Espartero herczeg 
(1792-1879)
http://dka.oszk.hu/053100/053186
Estdorf, a német császár szárnysegéde üdvözli a görög tiszteket 
http://dka.oszk.hu/020300/020389
Az északamerikai hadjáratból 
Zágonyi őrnagy haditette
http://dka.oszk.hu/046500/046574
Az északamerikai hadjáratból 
Zágonyi őrnagy haditette
http://dka.oszk.hu/046500/046575
Az északamerikai hadsereg győztes vezérei 
http://dka.oszk.hu/047400/047419
Az északi hadsereg katonái 
http://dka.oszk.hu/063700/063776
Az északi harcztérről 
Nagyobb előnyomuláskor katonáink maguk főzik a menázsit, ha a tábori konyhák a feneketlen sárban nem mehetnek utánuk
http://dka.oszk.hu/089900/089938
Az északi harcztérről 
Nagyobb előnyomuláskor katonáink maguk főzik a menázsit, ha a tábori konyhák a feneketlen sárban nem mehetnek utánuk
http://dka.oszk.hu/089900/089939
Az északi harcztérről 
Nagyobb előnyomuláskor katonáink maguk főzik a menázsit, ha a tábori konyhák a feneketlen sárban nem mehetnek utánuk
http://dka.oszk.hu/089900/089940
Az északi harcztérről 
Nagyobb előnyomuláskor katonáink maguk főzik a menázsit, ha a tábori konyhák a feneketlen sárban nem mehetnek utánuk
http://dka.oszk.hu/089900/089941
Az északi harcztérről 
Magyar bakák bekvártélyozása a Kárpátokban
http://dka.oszk.hu/090000/090033
Az északi tengeri németi haditengerészet parancsnokai 
http://dka.oszk.hu/058400/058482
Faidherbe tábornok 
http://dka.oszk.hu/050000/050049
Falkenhayn Erik német vezérezredes 
http://dka.oszk.hu/058500/058519
Farkas Oszman pasa 
http://dka.oszk.hu/059600/059604
Farkasházy Sándor vadászkapitány 
http://dka.oszk.hu/068300/068327
Fenyő József hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068523
Ferdinand bolgár cár a háború alatt többször meglátogatta Magyarországot 
http://dka.oszk.hu/058500/058544
Ferdinánd bolgár cár fényes ünneplése Várnában 
http://dka.oszk.hu/058500/058545
Ferdinánd bolgár király a bolgár hadsereg két vezénylő tábornokával beszélget 
http://dka.oszk.hu/010900/010996
Ferdinánd, román király, a német császár rokona 
http://dka.oszk.hu/058500/058503
Ferenc József eredeti levele báró Fejérváry Gézához 50 éves katonai szolgálata alkalmából 
http://dka.oszk.hu/010400/010444
Filmkockák az erdélyi bevonulásról 
A legelső magyar ember bevonulása Nagyváradra
http://dka.oszk.hu/044800/044830
Filmkockák az erdélyi bevonulásról 
A Kormányzó Úr üdvözlése Szatmárnémetiben
http://dka.oszk.hu/044800/044832
Fischer Ede csendőrezredes 
http://dka.oszk.hu/011500/011540
Fischer Ede tábornok, a bukovinai hős 
http://dka.oszk.hu/057100/057101
Fleck tábornok 
http://dka.oszk.hu/012100/012114
Foch tábornok 
http://dka.oszk.hu/012300/012398
Foch tábornok 
http://dka.oszk.hu/058400/058451
Fogoly orosz tisztek a cottburi fogolytáborban 
http://dka.oszk.hu/011900/011964
Fogoly orosz tisztek a második mazuri győzelem után, közülükTegy vezénylő tábornok, négy tábornok 
http://dka.oszk.hu/012000/012056
Fornszek Sándor 1848-iki arczképe 
http://dka.oszk.hu/038900/038902
Fortsmann Walter 
http://dka.oszk.hu/058400/058495
Földváry Károly 
http://dka.oszk.hu/048700/048783
Földváry Sándor 
(1809-1868)
http://dka.oszk.hu/048900/048925
Főtisztek és egy közlegény tisztelgése Joffre generalisszimusz előtt a kitüntetések átvétele után 
http://dka.oszk.hu/012200/012237
Főtisztek megbeszélésen az uzsoki hágó körül 
http://dka.oszk.hu/009800/009847
A franc-tireur-ök 
http://dka.oszk.hu/050000/050014
Francia csapatok átvonulása Szalonikin 
(Az erkélyen Sarrail tábornok és más francia tisztek)
http://dka.oszk.hu/019100/019166
Francia főtiszt temetése a front mögött 
(Egyesült fényképirodák, Amsterdam.)
http://dka.oszk.hu/012000/012080
Francia fővezérek a főhadiszálláson 
http://dka.oszk.hu/057400/057412
Francia gyalogsag elhelyezkedik a most készülő lövészárokban 
http://dka.oszk.hu/057100/057157
Francia páncélos automobil, géppuskával felszerelve, a soissonsi csatatéren 
http://dka.oszk.hu/057100/057163
Francia tábornokok a főhadiszálláson 
http://dka.oszk.hu/008800/008864
Francia tiszt temetése német földön 
http://dka.oszk.hu/057100/057184
A francia-angol-német frontról 
http://dka.oszk.hu/058400/058442
Francia-szerb testvériség 
http://dka.oszk.hu/057100/057135
A franczia hadtest-vezérek 
http://dka.oszk.hu/049900/049971
A franczia hadtest-vezérek 
http://dka.oszk.hu/049900/049972
A franczia hadtest-vezérek 
http://dka.oszk.hu/049900/049973
A franczia hadtest-vezérek 
http://dka.oszk.hu/049900/049974
Franczia katonák tojást vásárolnak az araboktól 
http://dka.oszk.hu/071700/071706
A franczia lovasság 
http://dka.oszk.hu/050000/050044
Franke Viktor alezredes 
http://dka.oszk.hu/012200/012248
French tábornagy (x-el jelölve) 
http://dka.oszk.hu/057100/057143
Friedrich Károly százados 
http://dka.oszk.hu/068400/068477
Frigyes főherceg, a hadsereg főparancsnoka 
http://dka.oszk.hu/098800/098861
Frigyes főherceg, az osztrák és magyar hadsereg főparancsnoka és Oroszország ellen küzdő csapataink fővezére, lovassági tábornoki egyenruhában 
http://dka.oszk.hu/056900/056993
A galíciai harctérre küldött török tisztek megérkezése egy frontmögötti pályaudvarra 
(Sajtóiroda, Leipzig )
http://dka.oszk.hu/020300/020347
Galicziai győzelmes harczainkból 
Böhm-Ermoli hadseregparancsnok Lembergben
http://dka.oszk.hu/090300/090341
Galicziai győzelmes harczainkból 
Hötzendorfi Conrad vezérkari főnök és Höfer altábornagy vezérkari főnök-helyettes megérkezése Lembergbe
http://dka.oszk.hu/090300/090342
Gallasy Gyula I. osztályú honvéd-főhadbiztos 
http://dka.oszk.hu/039400/039475
Gallieni tábornok, Páris katonai kormányzója 
http://dka.oszk.hu/057100/057138
Gallvitz német tábornok 
http://dka.oszk.hu/057200/057289
Gallwitz 
http://dka.oszk.hu/010900/010961
Garibaldi 
http://dka.oszk.hu/050000/050028
Garibaldi fiai 
http://dka.oszk.hu/050000/050072
Garibaldi hajdan és most 
http://dka.oszk.hu/100000/100070
Garibaldi hajdan és most, Ozmán basa hajdan és most 
http://dka.oszk.hu/100200/100216
Garibaldi József olasz tábornok 
http://dka.oszk.hu/046300/046350
Garibaldi Menotti 
http://dka.oszk.hu/048800/048800
Gasalivov, cserkesz kapitány 
http://dka.oszk.hu/057200/057291
Gáspár András 
http://dka.oszk.hu/048800/048885
Gere Zsigmond hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068531
Germanicus 
(A lateráni múzeumban.)
http://dka.oszk.hu/081700/081744
Germanicus 
(A párisi Louvreban.)
http://dka.oszk.hu/081700/081745
Gerő Vilmos honvédőrnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068465
Gersdorff tábornok 
http://dka.oszk.hu/012000/012079
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1157