Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 385
A kecskeméti ev. templom 
http://dka.oszk.hu/046600/046665
Képek a debreczeni kollégium könyvtárából 
Budai Ézsaiás
http://dka.oszk.hu/071100/071129
Képek a konklávéból 
Bibornok a czellájában
http://dka.oszk.hu/067200/067200
Képek a konklávéból 
A konklave helyiségének befalazása
http://dka.oszk.hu/067200/067201
Képek a Vatikánból 
http://dka.oszk.hu/041000/041092
Képek Dalmácziából 
http://dka.oszk.hu/052600/052602
Képek Görögországból 
Az athenei metropolita
http://dka.oszk.hu/053000/053025
A keresztet vivő püspök 
http://dka.oszk.hu/052700/052701
Khlesel Menyhért 
http://dka.oszk.hu/031800/031878
A Kisfaludy-Társaság új tagjai 
Jánosi Gusztáv
http://dka.oszk.hu/039800/039817
A Kisfaludy-társaság új tagjai 
Fraknói Vilmos
http://dka.oszk.hu/066700/066796
Klement tirnovói metropolita, a szentpétervári bolgár küldöttség vezetője 
http://dka.oszk.hu/037300/037373
Kolostorok világából 
Francziaországi pálos. Nitriai remete. Kolduló barát. Trappista. Domokos-rendi szerzetes. Pálos szerzetes. Jezsuita hittérítő Tonkingban. Jezsuita hittérítő Khinában
http://dka.oszk.hu/062200/062262
A kőbányai aranyszájú: Hock János 
http://dka.oszk.hu/103700/103715
Középkori egyházi szerelvények 
http://dka.oszk.hu/031900/031951
A kremsmünsteri apátság egykori háza 
http://dka.oszk.hu/071600/071672
Kun Bertalan, ötven éves pap és huszonöt éves püspök 
Schabinsky és társa miskolczi fényképe után
http://dka.oszk.hu/060200/060278
A leleszi konvent 
http://dka.oszk.hu/044200/044266
Letits györgy dr. 
http://dka.oszk.hu/027400/027411
Liszt Ferencz IX. Pius pápa és Antonelli társaságában, a Laterán-templom oszlopcsarnokában 
http://dka.oszk.hu/047900/047972
Lonovics József, volt csanádi püspök 
http://dka.oszk.hu/046400/046463
Lónyay Menyhért 
(Szül. 1822. jan. 6.)
http://dka.oszk.hu/046400/046453
Lukijan Bogdanović 1908-40. 
http://dka.oszk.hu/086600/086677
Magyar Gábor 
http://dka.oszk.hu/042400/042475
Magyar történeti emlékek a párisi világkiállításon 
Az erdélyi szász egyházak kincseiből
http://dka.oszk.hu/042300/042377
Magyar történeti emlékek a párisi világkiállításon 
Egyházi szerek a XV-XVII. századból
http://dka.oszk.hu/042300/042378
Magyar történeti emlékek a párisi világkiállításon 
A görög-keleti egyházak kincsei a turcsányi szobában
http://dka.oszk.hu/042300/042379
Magyar történeti emlékek a párisi világkiállításon 
XVI. századbeli püspöki harczi kalap
http://dka.oszk.hu/042300/042382
Magyarok zarándoklata Velenczében, Szent Gellért ereklyéihez 
Részletek Túry Gyulának, Dessewffy Sándor csanádi püspök megbízásából készülő nagy festményéről
http://dka.oszk.hu/067200/067202
Magyarok zarándoklata Velenczében, Szent Gellért ereklyéihez 
Részletek Túry Gyulának, Dessewffy Sándor csanádi püspök megbízásából készülő nagy festményéről
http://dka.oszk.hu/067200/067203
Magyarország egyházi igazgatása a XIV. században 
http://dka.oszk.hu/025800/025869
Majer István 
http://dka.oszk.hu/044200/044230
Manning bibornok 
http://dka.oszk.hu/035400/035403
A mária-tölgyi romok 
http://dka.oszk.hu/048800/048888
Mártonfi József 
1885-iki fénykép után
http://dka.oszk.hu/046000/046056
Milanói dom 
http://dka.oszk.hu/082800/082880
Pan Peter: Mindszenty József szobra Csehimindszenten 
http://dka.oszk.hu/014500/014532
Pan Peter: Mindszenty József szülőháza Csehimindszenten 
http://dka.oszk.hu/014500/014533
Monstrancia [szentségmutató] 
A pozsonyi Szent Márton dómból
http://dka.oszk.hu/043600/043689
Nagy Sándor hidvégi pap 
Meghalt 1900. aug. 10-én
http://dka.oszk.hu/042500/042554
Nagyheti bűnbocsánat 
http://dka.oszk.hu/052700/052706
Nagyszombat 
A Szent Miklós templom műkincsei. Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027300/027326
A németektől megszállott Belgiumból 
A Szent Péter-templom Löwenben, a mely a rombolásnak áldozatul esett
http://dka.oszk.hu/088600/088668
A németektől megszállott Belgiumból 
A St. Rombout kollégium és a jezsuitatemplom
http://dka.oszk.hu/088600/088670
Némethi János 
http://dka.oszk.hu/046600/046692
A neubergi cisztercita kolostor gyámkövei 
http://dka.oszk.hu/043600/043679
A newyorki új magyar református templom és parókhia 
http://dka.oszk.hu/081500/081511
Nicole Oresme 
http://dka.oszk.hu/021300/021358
Nyáry Krisztina 
http://dka.oszk.hu/058200/058243
A nyiregegyházi evang. templom 
http://dka.oszk.hu/048900/048932
Oláh Miklós 
http://dka.oszk.hu/032000/032004
Villy: Az Ószeminárium Esztergomban 
http://dka.oszk.hu/014300/014354
Pálffy szobra 
A pozsonyi Szent Márton dómból
http://dka.oszk.hu/043600/043688
A Pannonhalmi apátság 
http://dka.oszk.hu/083300/083366
A pápa jubileuma 
http://dka.oszk.hu/056000/056066
A pápa legújabb arczképe 
http://dka.oszk.hu/071700/071773
A pápa legyező-hordozói 
http://dka.oszk.hu/052700/052704
A pápa megáljda a magyar zarándokokat 
http://dka.oszk.hu/071800/071829
A pápa trónterme 
http://dka.oszk.hu/052700/052703
A pápa-választás 
Szavazás a konklavéban, a sixtusi kápolnában
http://dka.oszk.hu/067100/067199
A pápajelöltek 
http://dka.oszk.hu/067100/067157
A pápaválasztáshoz 
A sixtusi kápolna a konkláve számára előkészítve, a bibornokok számára való kis trónusokkal
http://dka.oszk.hu/088600/088642
A pápaválasztáshoz 
A közönség a Szent Péter templom előtt, mikor megpillantja a Vatikán kéményének füstjét, mely azt jelenti, hogy a szavazás még nem vezetett eredményre
http://dka.oszk.hu/088600/088643
Pázmány Péter 
http://dka.oszk.hu/068800/068886
Pázmány Péter 
http://dka.oszk.hu/021400/021404
Pázmány Péter 
http://dka.oszk.hu/032000/032012
Pázmány Péter névaláírása 
http://dka.oszk.hu/032000/032011
Perger János 
http://dka.oszk.hu/080300/080343
A pesti Lipótegyház 
http://dka.oszk.hu/044200/044231
Petrás Incze, volt klézsei lelkész 
(A moldvai csángókról czímű közleményhez)
http://dka.oszk.hu/042600/042678
A pisai székesegyház és ferde torony 
http://dka.oszk.hu/082800/082896
Popovics Vazul , munkácsy görög kath. püspök 
http://dka.oszk.hu/046400/046434
A pozsonyi klarisszák templomának tornya 
http://dka.oszk.hu/043600/043694
juhaszj: Püspöki palota 
http://dka.oszk.hu/115900/115937
Balint86: Püspöki vár a Kettőshíddal - Győr 
http://dka.oszk.hu/014400/014439
Radu Demeter, a lugosi új gör. kath. püspök 
http://dka.oszk.hu/062400/062466
Ranolder N. János 
http://dka.oszk.hu/044600/044662
Révész Bálint 
http://dka.oszk.hu/044500/044558
Révész Imre 
(Szül. 1826. jan. 14.)
http://dka.oszk.hu/046400/046450
Révész Imre 
(1826-1881)
http://dka.oszk.hu/054700/054769
Roger Bacon 
http://dka.oszk.hu/021300/021352
Róma a nagyhét alatt 
Szent Péter érczszobra
http://dka.oszk.hu/052700/052700
A római ghetto 
A római új zsinagóga
http://dka.oszk.hu/086100/086197
Roskoványi Ágoston 1892-10 
http://dka.oszk.hu/080500/080549
Samassa József 1905-51 
http://dka.oszk.hu/080500/080554
Samassa József 1912-34 
http://dka.oszk.hu/080500/080555
A San-Giorgio Maggiore Velenczében 
http://dka.oszk.hu/042600/042601
Schlauch Lőrinc 1902-28 
http://dka.oszk.hu/080500/080560
Schomberg siremléke 
A pozsonyi Szent Márton dómból
http://dka.oszk.hu/043600/043684
Scitovszky Keresztelő János 
http://dka.oszk.hu/044400/044453
Selmecbányai Erdősi-emléktábla leleplezése, 1907 
http://dka.oszk.hu/080500/080562
Serédy Jusztinián, Magyarország bíboros-hercegprímásának látogatása a VKM Oktatófilm Kirendeltségnél 1941 október hó 31-én 
(A hercegprímástól balra Stolpa József államtitkár, jobbra Wlassics Gyula báró államtitkár, a háttérben középen Balogh László dr. miniszteri osztálytanácsos)
http://dka.oszk.hu/045500/045548
Sevics Mitrofán, bácsi görög-keleti szerb püspök 
http://dka.oszk.hu/040200/040228
Sibour Mária Domonkos Ágoston bibornok, párisi érsek 
http://dka.oszk.hu/044500/044573
A sienai székesegyház 
http://dka.oszk.hu/082800/082897
Simeoni bibornok 
http://dka.oszk.hu/035400/035404
Simon Vincze 
1813-1884
http://dka.oszk.hu/055800/055814
Simor János 1858 k. Litográfia részlete 
BTM Metszettár, ltsz.: 20.767
http://dka.oszk.hu/043200/043234
Simor János, győri püspök 
http://dka.oszk.hu/046600/046641
Slomšek Antal Márton 
http://dka.oszk.hu/032400/032457
1-100    101-200    201-300    301-385