Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 162
Az 1. hadosztály parancsnokságának 1. számú parancsa 
https://dka.oszk.hu/000300/000373
A 101. vadászrepülő-ezred bevetési könyve 
https://dka.oszk.hu/000300/000370
XVI. Lajos levele II. Frigyes Vilmoshoz. Kelt Párisban, 1791. decz 3. 
A berlini titkos állami levéltárban. A borítékon: Á Monsieur mon Frere le Roy de Prusse
https://dka.oszk.hu/003800/003833
Az 1707-iki függetlenségi nyilatkozat 
https://dka.oszk.hu/005800/005844
II. Frigyes császár oklevele a brémai dominikánusok részére 
https://dka.oszk.hu/003500/003575
II. József nádor ága 
V. Modenai ág
https://dka.oszk.hu/005600/005665
II. Rákóczi Ferenc erdélyi edictuma és regulamentuma 
https://dka.oszk.hu/000300/000318
II. Rákóczy Ferenc fejdelem manifesztuma 1704-ből. 
https://dka.oszk.hu/005800/005836
II. Rákóczy Ferencz 1704-iki manifesztumának előlapja 
https://dka.oszk.hu/005800/005834
II. Rákóczy Ferencz manifesztumának kezdőlapja. (1704.) 
https://dka.oszk.hu/005800/005835
Arab útlevél töredéke 750-ből 
https://dka.oszk.hu/003500/003530
Az Árpád-család nemzedékrendje 
V. Modenai ág
https://dka.oszk.hu/005700/005703
Az Árpád-család női ága 
https://dka.oszk.hu/005600/005617
Aszoka buddhista király rendelete Girnar hegyének egy szikláján 
https://dka.oszk.hu/003300/003320
Bakócz Tamás gradualéjának cimlapja 
https://dka.oszk.hu/000500/000529
Belgrád várának képekkel illusztrált leírása 
https://dka.oszk.hu/000300/000319
Bereg vármegye ajánlása Görgei Artúr felvételére a testőrséghez 
https://dka.oszk.hu/000300/000334
Ujlak: BME Egyetemi Tanácsi döntés, 1956 
https://dka.oszk.hu/133600/133662
A Budai krónika utolsó lapja 
Az első magyarországi nyomdatermék
https://dka.oszk.hu/065300/065343
A császári haderő hadrendje Magyarországon 
https://dka.oszk.hu/000300/000313
Csatáry L. fogalmazó gyakornok kinevezése, 1940 
https://dka.oszk.hu/133700/133719
A "Diploma Leopoldinum" első két oldala 
https://dka.oszk.hu/005800/005823
Egy Attavantes által festett Korvin-kodexnek kisebbitett czimlapja 
https://dka.oszk.hu/065300/065345
Egy lap a franczia királyok fölkenését előadó ceremonia-könyvből 
https://dka.oszk.hu/003600/003627
Egy lap a Koránból 
https://dka.oszk.hu/083000/083019
Egy lap hasonmása Gergely toursi püspöknek a VII. század második felében keletkezett művéből, mely a frankok történetéről szól 
https://dka.oszk.hu/003500/003522
Eine Mahnung der Christenheit wider die Türken cz. munka első oldalának hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003600/003657
Einhard «Vita Karoli Imperatoris» bécsi codexe két lapjának hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003400/003499
Előszó Szt. Hieronymushoz 
https://dka.oszk.hu/000500/000569
Az első magyar felelős ministerium kinevezése 
Külső boriték-lapján István főherczeg nádor kézjegyével. Eredetije az Országos Levéltárban
https://dka.oszk.hu/003900/003901
Az én könyvem 
https://dka.oszk.hu/100500/100503
Eötvös "Gondolatai" kéziratának 90. oldala 
https://dka.oszk.hu/087800/087848
Az erdélyi fejedelmek nemzedékrendje 
https://dka.oszk.hu/005500/005599
Eyn manug d'cristeheit widd' die Durke. Gutenberg által 1454-ben Mainzban nyomott füzet czimlapja 
https://dka.oszk.hu/065300/065342
Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje 
https://dka.oszk.hu/000300/000328
A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását 
https://dka.oszk.hu/000300/000326
Glagolita-emlék 
https://dka.oszk.hu/000500/000525
Gutenberg Catholiconjának colophonja 
https://dka.oszk.hu/065300/065340
Gyorsírási rendszerek 
https://dka.oszk.hu/000500/000531
A Habsburg-házból származott királyok nemzedékrendje 
https://dka.oszk.hu/005500/005598
A Habsburg-lotharingiai család mellékágainak nemzedékrendje 
III. Károly főherczeg ága
https://dka.oszk.hu/005600/005600
A Habsburg-lotharingiai család mellékágainak nemzedékrendje 
IV. Toszkánai ág
https://dka.oszk.hu/005600/005601
A Habsburg-lotharingiai család mellékágainak nemzedékrendje 
V. Modenai ág
https://dka.oszk.hu/005600/005602
A Habsburg-lotharingiai család uralkodó ágának nemzedékrendje 
https://dka.oszk.hu/005600/005664
A Hadimúzeum és a Hadilevéltár újbóli felépítése 
https://dka.oszk.hu/000300/000374
Hadtestparancsnoki dicséret 
https://dka.oszk.hu/000300/000368
Halotti Beszéd 
https://dka.oszk.hu/000500/000535
Hasonmások Kinizsy Pálné imádságoskönyvéből 
https://dka.oszk.hu/000400/000476
Himnusz című könyv főcímlapja 
https://dka.oszk.hu/111100/111107
A Honvéd Főparancsnokság körlevele a szarajevói merényletről 
https://dka.oszk.hu/000300/000351
A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnek 
https://dka.oszk.hu/000300/000349
Hősi halált halt bajtárs özvegyének írt levél 
https://dka.oszk.hu/000300/000355
Itáliában a franciák ellen harcoló osztrák csapat hadrendje 
https://dka.oszk.hu/000300/000331
Jámbor Lajos Wormsban 833. junius 1-én kelt oklevelének hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003500/003520
K.k.Hof-Kunstdruckerei v. G. Reiffenstein, Wien 
https://dka.oszk.hu/004100/004156
Károly főherceg főparancsnok felhívása - hadparancsa - a haza védelmére 
https://dka.oszk.hu/000300/000329
Katonai azonossági jegy ("dögcédula") 
https://dka.oszk.hu/000300/000352
Katonai körözőlevél 
https://dka.oszk.hu/000300/000327
Katonai okmány, majdnem eredeti nagyságban 
München, királyi antiquarium
https://dka.oszk.hu/003400/003406
Királyi meghivó az 1825-iki országgyülésre 
Eredetije a M. N. Múzeum levéltárában
https://dka.oszk.hu/003800/003890
A koronázás alkalmából kiadott levelezőlap az uralkodó pár saját kezű aláírásával 
https://dka.oszk.hu/000300/000356
Kossuth Lajos levele Görgei Artúrhoz 
https://dka.oszk.hu/000300/000338
Kossuth Lajos temetése Budapesten 
https://dka.oszk.hu/000300/000346
A legfelsőbb elhatározások Királyi Könyve 
https://dka.oszk.hu/000300/000342
Leláncolt könyvek alkönyvtárban 
https://dka.oszk.hu/081900/081928
A m. kir. 18. soproni honvéd gyalogezred jelentése az ezredzenekar szervezéséről 
https://dka.oszk.hu/000300/000347
A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály hadrendje 
https://dka.oszk.hu/000300/000350
A magna charta alapjáúl szolgáló 1215-iki törvényczikkek hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003500/003582
A Magyar Hadügyminisztérium 2669/eln.-1919. számú rendelete az önkéntes hadsereg felállításáról 
A hadsereg hadrendje
https://dka.oszk.hu/000300/000363
A Magyar Köztársaság katonai esküje 
https://dka.oszk.hu/000300/000361
A Magyar Vörös Hadsereg parancsnokság 530/51. hdm. számú irata: a Vörös Hadsereg hadrendje 
https://dka.oszk.hu/000300/000364
A Magyarországon nyomatott első könyv: a "Budai Krónika" utolsó lapja 
https://dka.oszk.hu/005600/005625
Mária Terézia levele vejéhez: Albert tescheni herczeghez, a Bánság visszacsatolása ügyében 
https://dka.oszk.hu/005500/005512
A Mária Terézia-féle urbárium első lapja 
https://dka.oszk.hu/005500/005505
Materiaknak-rendje-1842 
https://dka.oszk.hu/111200/111215
Mauricius császár papyrusra írt oklevelének hasonmása 
https://dka.oszk.hu/003500/003528
Móga János keresztelési bejegyzése 
https://dka.oszk.hu/028600/028670
Nagy Károly 772. julius 5-én kelt oltalomlevele Arnaldus pap részére 
https://dka.oszk.hu/003500/003518
Nagy Károly capituláréi 
https://dka.oszk.hu/003500/003516
A nagyszebeni hadbíróság felterjeszti Dobokai József körözését és személyleírását a General Commandonak 
https://dka.oszk.hu/000300/000335
Napló a császári hadsereg Bádeni Lajos vezette 1691. évi hadjáratáról 
https://dka.oszk.hu/000300/000312
Napoleon császár proklamácziója a magyarokhoz 
https://dka.oszk.hu/005500/005543
Napoleon levele St. Cyr marsallhoz. Kelt Goerlitzben 1813. augusztus 23 
Eredeti nagyság
https://dka.oszk.hu/003800/003870
Parancskönyv. Benne: a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár szervezetére vonatkozó parancs 
https://dka.oszk.hu/000300/000362
Pázmány Péter "Kalauzá"-nak czimlapja 
https://dka.oszk.hu/005800/005839
A "Querela Hungariae" első lapja 
https://dka.oszk.hu/005700/005755
Rákóczi Kun Istvánt ezredessé nevezi ki. (1708. okt. 23.) 
https://dka.oszk.hu/004200/004219
Rákóczi resolutiója 1706. okt. 30. 
https://dka.oszk.hu/004200/004216
A "Ratio Educationis" bevezető sorai 
https://dka.oszk.hu/005500/005508
Részlet Gutenberg 42 soros bibliájának első lapjáról (kisebbitve) 
https://dka.oszk.hu/065300/065339
Részlet Schöffer 1462-iki Mainzi bibliá-jának első oldalából 
https://dka.oszk.hu/065300/065344
SAS behívó 
https://dka.oszk.hu/000300/000367
Schöffer kézirása, melyben kijelenti, hogy az előbbi bibliát is ő másolta le. Páris 1449. 
https://dka.oszk.hu/065300/065341
Szabadság-igazolvány 
https://dka.oszk.hu/000300/000360
Széchényi II. Zsigmond imakönyvének czímlapja 
https://dka.oszk.hu/133100/133153
A tábori püspökségek felállítására vonatkozó értekezlet 
https://dka.oszk.hu/000300/000365
Teljesítményi jelvények 
https://dka.oszk.hu/000300/000369
Temesvári Pelbárt "Pomerium de sanctis" 
https://dka.oszk.hu/005600/005647
Theophrastus L. Corvin-kódexének címlapja 
https://dka.oszk.hu/000500/000572
Tinódi éneke Losonczi István haláláról 
https://dka.oszk.hu/005800/005838
  1-100    101-162