Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) A lista százasával lapozható, ill. szűkíthető is az alkotó nevének kezdőbetűje szerint. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


-  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  t  u  ü  x  y  v  w  z  teljes  
Magyar művelődéstörténetA találatok száma: 197
I. Ferenc koronázási esküje Budán, 1792 június 6-án 
https://dka.oszk.hu/025800/025821
I. József a koronázásán viselt magyar díszruhában. 1687 
https://dka.oszk.hu/025700/025779
I. Lipót megkoronázása 1665-ben 
https://dka.oszk.hu/025900/025916
Az 1716/18-i és az 1737/39-i török háború 
https://dka.oszk.hu/025700/025781
II. András magyar király 1222. évi Aranybullájának 1318 körül főpapok által megpecsételt hiteles másolata 
https://dka.oszk.hu/025900/025902
II. József tervezett, de meg nem történt koronázása 
https://dka.oszk.hu/025700/025788
II. Lipót fogadja a koronázási országgyülés küldöttségét, 1790 augusztus 21-én 
https://dka.oszk.hu/025800/025820
II. Lipót király koronázása Pozsonyban, 1790 november 15-én 
https://dka.oszk.hu/025800/025847
IV. Béla felesége, Mária királyné udvari ötvösének, Szemöcs mesternek érdemeiért aranypecsétes oklevélben nemességet ad 
https://dka.oszk.hu/025800/025886
VI. Pius pápa és II. József találkozása Bécsben, 1788 március 22-én 
https://dka.oszk.hu/025800/025849
Az aranysarkantyús lovagok felavatásának szertartása. 1741 
https://dka.oszk.hu/025700/025787
Balassa Bálintnak tulajdonított színmű töredéke (1588-1590) 
https://dka.oszk.hu/025700/025766
Bártfa város V. Lászlótól kapott címereslevele 1453-ból 
https://dka.oszk.hu/025800/025894
A bártfai gyógyfürdő 1813-ban 
https://dka.oszk.hu/025800/025858
Besztercebánya a XVII században 
https://dka.oszk.hu/025700/025731
Boetius művének XI. századi kézirata, amely a középkorban a budai domonkosok zárdájában volt 
https://dka.oszk.hu/025800/025888
Bonfinius, Symposion de virginitate című munkájának címlapja 
https://dka.oszk.hu/025900/025913
Buda, 1780 körül készült rézmetszet 
https://dka.oszk.hu/025700/025789
Csigázás. Egy lap Mária Terézia Constitutio Criminalis-ából. 1769 
https://dka.oszk.hu/025800/025803
A csillagok állása a pozsonyi egyetem megnyitásakor, 1467 június 5-én. Vitéz János Ptolemaeus-kódexének utolsó lapján 
https://dka.oszk.hu/025900/025906
A debreceni iskola tanulóinak esti imája 
https://dka.oszk.hu/025700/025760
Drégelypalánk képe 1617-ből 
https://dka.oszk.hu/025700/025736
Egykorú rézmetszet a Martinovics-összeesküvésről a részesek neveivel a büntetésük megjelölésével 
https://dka.oszk.hu/025800/025852
Az első ausztriai bankjegyek mintapéldányai. 1762 
https://dka.oszk.hu/025800/025800
Esztergomi evangelistarium egyik lapja. XII. század 
https://dka.oszk.hu/025800/025873
Európa háborúban álló nemzetei 
https://dka.oszk.hu/025700/025784
Evangéliumkönyv a XII-XIII. századból 
https://dka.oszk.hu/025800/025868
Évkönyvi feljegyzések a Pray-kódexben 
https://dka.oszk.hu/025800/025874
Ezüstdíszekkel behintett szövetdarab Ágnes királynénak, III. András feleségének ruhájából 
https://dka.oszk.hu/025800/025887
Falusi zenészek a XVII. században 
https://dka.oszk.hu/025700/025771
A "fejetlen" magyar krónika első meglévő lapja. XIV. század 
https://dka.oszk.hu/025800/025877
Felsőmagyarországi bányamű mintája asztaldíszen 
https://dka.oszk.hu/025700/025785
A főrendek ülése az 1836-i országgyűlésen 
https://dka.oszk.hu/025800/025823
Gróf Batthyány Tivadar ár ellen járó hajójának bécsi bemutatója, 1790 
https://dka.oszk.hu/025800/025856
Gúnykép a Jézus-társaság kiűzésére Magyarországból. 1618 
https://dka.oszk.hu/025700/025758
A gyulafehérvári nyelvemlék egyik szakasza 
https://dka.oszk.hu/025800/025880
A Halotti Beszéd a Pray-kódexben 
https://dka.oszk.hu/025800/025878
Herceg Esterházy Pál nádor ravatala Kismartonban, a Szent Ferenc-rend templomában. 1713 
https://dka.oszk.hu/025800/025802
Hódmezővásárhely XVIII. századi képe a XIX. század elején kiállított céhlevélen 
https://dka.oszk.hu/025700/025796
A honfoglaló törzsek elhelyezkedése 
https://dka.oszk.hu/025800/025871
Hóra és Kloska kivégzése 1785-ben 
https://dka.oszk.hu/025700/025778
Huszárvirtus. Báry Péter erőpróbája 
https://dka.oszk.hu/025700/025747
Az ihárosi jobbágyok panaszlevele földesurukhoz, 1551-ből 
https://dka.oszk.hu/025700/025728
Imre király aranypecsétes adománylevele Tota asszony részére 
https://dka.oszk.hu/025800/025897
A jászói premontrei rendház és apátsági templom 
https://dka.oszk.hu/025800/025813
A Jézus-Társaság győri kollégiumának iskolai bizonyítványa 1769-ből 
https://dka.oszk.hu/025800/025809
József nádor és Mária Pavlovna császári hercegnő egybekelése alkalmából Pesten tartott lovasjáték zárójelenete 
https://dka.oszk.hu/025800/025848
Kálmán megújítja Szent Istvánnak a veszprémvölgyi apácák számára adott görögnyelvű oklevelét 
https://dka.oszk.hu/025800/025898
Kalocsai céhlevél a városi képével a XIX. század elejéről 
https://dka.oszk.hu/025800/025830
A Képes Krónika ötödik lapja 
Hunor és Mogyer vadászatának elbeszélése
https://dka.oszk.hu/025800/025870
Két jelenet Eperjesen 1651-ben tartott egyházi színjátékból 
https://dka.oszk.hu/025700/025767
Kígyójárvány Szikszón 1564-ben 
https://dka.oszk.hu/025700/025756
Kirakodó-vásár Pesten, 1858-ban 
https://dka.oszk.hu/025800/025841
Kisszebeni szabásminta-könyv lapjai 1641-ből 
https://dka.oszk.hu/025700/025754
Koronázási ünnepély Nagykállóban 1790-ben 
https://dka.oszk.hu/025800/025846
A königsbergi töredék részlete 
https://dka.oszk.hu/025800/025882
Lovascsapat összeütközése az ostromlott vár alatt. Aquileja ostroma a Képes Krónikában 
https://dka.oszk.hu/025700/025763
Lovasseregek összecsapása Mátyás király 1490-ben készült bibliájából 
https://dka.oszk.hu/025900/025900
A magyar birodalom kialakulása 
https://dka.oszk.hu/025900/025903
A magyar birodalom Mátyás király korában 
https://dka.oszk.hu/025800/025891
Magyar ékszerek a XVI-XVII. századból 
https://dka.oszk.hu/025700/025769
Magyar fajló a XVIII. század elején 
https://dka.oszk.hu/025700/025799
A magyar néptalaj a középkor végén 
https://dka.oszk.hu/025800/025895
A magyarok vándorlása és kalandozásai 
https://dka.oszk.hu/025800/025805
A magyarokról szóló részlet Gardézi XI. századi perzsa földleírásából 
https://dka.oszk.hu/025700/025768
Magyarország 1606-ban 
https://dka.oszk.hu/025900/025919
Magyarország 1664-ben 
https://dka.oszk.hu/025900/025920
Magyarország egyházi igazgatása a XIV. században 
https://dka.oszk.hu/025800/025869
Magyarország népessége 1715/20-ban 
https://dka.oszk.hu/025700/025790
Magyarország pénzügyi igazgatása a XIV. században 
https://dka.oszk.hu/025700/025755
Mária Terézia királynő koronázási díszmenete Pozsonyban 1741 június 25-én 
https://dka.oszk.hu/025800/025801
A Mária-siralom 
https://dka.oszk.hu/025800/025883
Martinovics és társai kivégzése a Vérmezőn 
https://dka.oszk.hu/025800/025822
A második Ratio Educationis, 1806-ban megjelent kiadása 
https://dka.oszk.hu/025800/025853
A mehádiai Herkules-fürdő 1834-ben 
https://dka.oszk.hu/025800/025857
Nagymihályi Bánfy Erzsébet gróf Rákóczy Lászlóné a ravatalon 
https://dka.oszk.hu/025700/025770
Nagyszombat, a katolikus felújulás központja a XVII. század elején 
https://dka.oszk.hu/025700/025759
A Nemzeti Színház belseje, 1846 
https://dka.oszk.hu/025800/025867
Operaelőadás az eszterházai kastély színpadán Haydn vezénylete alatt 
https://dka.oszk.hu/025800/025816
Az ország felszabadítása 
https://dka.oszk.hu/025700/025773
Az ország tagoltsága a XVIII. sz. derekán 
https://dka.oszk.hu/025700/025783
Az országos tanács első ismert kiadványa 1401 május 8-ról 
https://dka.oszk.hu/025800/025890
Ozmán egri lovaskapitány feddőlevele a hűbéréhez tartozó Rozsnyó polgáraihoz. 1672 dec. 2. 
https://dka.oszk.hu/025700/025735
Az Öreg Graduál 
https://dka.oszk.hu/025700/025762
Öv- és ruhadíszek honfoglaláskori kincsleletből. Tokaj 
https://dka.oszk.hu/025800/025885
Párviadal magyar és török vitéz között 
https://dka.oszk.hu/025700/025748
A pesti gabonatőzsde 1856-ban 
https://dka.oszk.hu/025800/025843
Pozsony megye oklevele az alispán és két szolgabíró pecsétjével, 1327 
https://dka.oszk.hu/025900/025901
Protestáns iskolák tankönyvei a XVIII. századból 
https://dka.oszk.hu/025800/025806
A protestánsok elterjedése Nyugat- és Észak-Magyarországon 
https://dka.oszk.hu/025700/025786
Rabszolgavásár 
https://dka.oszk.hu/025700/025724
"Sájn-bankó" 1811-ből 
https://dka.oszk.hu/025800/025839
"Sájn-bankó" 1813-ból 
https://dka.oszk.hu/025800/025840
Sáskajárás Magyarországon 
https://dka.oszk.hu/025700/025737
Sebesült hírvivő 
https://dka.oszk.hu/025700/025726
A selmecbányai bányászok céhládája 1675-ből 
https://dka.oszk.hu/025700/025738
Szegedinecz Pero és társai kivégzése 1736 április 4-én 
https://dka.oszk.hu/025700/025777
Szent Pál leveleinek Komjáthy Benedek által készített magyar fordítása, Krakkó, 1533 
https://dka.oszk.hu/025700/025757
Telegdi Miklós Az keresztyenségnek fundamentomiról 
https://dka.oszk.hu/025700/025761
Temesvár a XVIII. század végén 
https://dka.oszk.hu/025700/025797
  1-100    101-197