Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) A lista százasával lapozható, ill. szűkíthető is az alkotó nevének kezdőbetűje szerint. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


-  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  t  u  ü  x  y  v  w  z  teljes  
Magyar hősökA találatok száma: 265
Az 1, 3, 4, 17 honvédezredek temetője az olasz fronton 
http://dka.oszk.hu/068300/068368
12-es Edward-huszárok harcba indulnak 
http://dka.oszk.hu/068300/068388
13-as huszárok járőre a Magurán 
http://dka.oszk.hu/068400/068432
21-es honvédek villamos drótsövényeket készítenek az uzsoki szorosban 
http://dka.oszk.hu/068300/068384
A 24-es székelyek rohama után az Ostry-hegyen 
http://dka.oszk.hu/068400/068450
29-es honvédek a szegény lakosság holmiját mentik az égő Bresztlitovszkban 
http://dka.oszk.hu/068300/068378
30 1/2-es mozsárágyúnk tüzel Tarnovra 
http://dka.oszk.hu/068300/068395
5-ös honvédhuszárok rajvonalba mennek 
http://dka.oszk.hu/068400/068439
69-esek megfigyelőballonja 
http://dka.oszk.hu/068300/068390
7-es huszárposztok a drótsövényt őrzik 
http://dka.oszk.hu/068400/068436
Ágyútűz - torpedóval 
http://dka.oszk.hu/068400/068407
Ahol először nyomultak be Bresztlitovszkba 
A Bug fölrobbantott vasúti hídja
http://dka.oszk.hu/068400/068447
Ahol nem virul élet, csak az emberélet pusztul 
A kopár karsztos st.-michelei terep
http://dka.oszk.hu/068300/068359
Ajtai Nagy Margit, önk. ápolónő a harctéren 
http://dka.oszk.hu/068500/068540
Álmonitor a Száván 
Kátránypapirból és fából készült a szerbek megtévesztésére
http://dka.oszk.hu/068400/068413
Az asszony-huszár: Sebők Anna 
http://dka.oszk.hu/068500/068535
B. Solymossy Gábor 
http://dka.oszk.hu/068300/068323
A bakaművészet még a sziklaföldre is kertet varázsol 
A 17-ik honvédgyalogezred tartalék-állása Rubiónál
http://dka.oszk.hu/068300/068360
Balassa József főhadnagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068528
Balogh István, a debreceni 3-asok főhadnagya 
http://dka.oszk.hu/068400/068475
Balogh Lajos huszárőrmester 
http://dka.oszk.hu/068300/068309
Dr. Bányay Elemér főhadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068474
Baranyavári Ullmann Ferenc 
http://dka.oszk.hu/068300/068324
Báró Harkányi István 
http://dka.oszk.hu/068300/068322
Báró Proff Sándor zászlós 
http://dka.oszk.hu/068500/068517
Bartóffy Miklós százados, az 1-es honvédek zászlóaljparancsnoka 
http://dka.oszk.hu/068500/068522
Bauer Gyula ezredes, a kaposvári 44-esek parancsnoka 
http://dka.oszk.hu/068500/068520
Békéssy Béla huszárkapitány, vívóbajnok és úrlovas 
http://dka.oszk.hu/068400/068464
Béla Sándor szakaszvezető 
http://dka.oszk.hu/068500/068507
Berta János vadászönkéntes 
http://dka.oszk.hu/068500/068524
Bolland, a világszerte tisztelt leideni filozófus 
http://dka.oszk.hu/068200/068292
Bóna Mariska, önk. ápolónő a fronton 
http://dka.oszk.hu/068500/068539
Boroevics Szvetozár vezérezredes 
http://dka.oszk.hu/068200/068296
Brassó a Cenk-hegygyel 
http://dka.oszk.hu/068400/068422
A cebrovi állás mögött 
1916 junius
http://dka.oszk.hu/068300/068389
A chirovi parancsnok, Böszörményi Vargha László 
http://dka.oszk.hu/068500/068513
Christian de Nuys, a legkitűnőbb hollandi író-politikus, aki a világháború alatt is feltűnő cikkeket írt Magyarországról 
http://dka.oszk.hu/068200/068285
Csontos Imre szakaszvezető 
http://dka.oszk.hu/068500/068505
A Curie francia tengeralattjáró 
Tengeri csatában elfoglaltuk s most mi használjuk
http://dka.oszk.hu/068400/068416
Dalmy Tibor honvédszázados 
http://dka.oszk.hu/068400/068480
Dankl Viktor tábornok 
http://dka.oszk.hu/068500/068542
Debreceni gyaloghuszárok drótakadályokat készítenek 
http://dka.oszk.hu/068300/068387
Désy Zoltán hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068463
Dr. Bühler, a berni "Bund" igazgatója és a svájci "Nemzeti Védelem" elnöke 
http://dka.oszk.hu/068200/068287
Dr. Strasser Albert tüzérfőhadnagy 
http://dka.oszk.hu/068300/068334
Dr. Takács Tamás hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068514
Ébner László százados 
http://dka.oszk.hu/068400/068476
Egy kozákszotnya pusztulása Tarnopolnál 
http://dka.oszk.hu/068300/068386
Elfogott orosz kémnő 
http://dka.oszk.hu/068400/068460
Éliás József főhadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068481
Előörseink megmásszák a Domogled-hegyet 
http://dka.oszk.hu/068400/068426
Az első hadifokos 
Rarancénál használták először a huszárok
http://dka.oszk.hu/068400/068485
Az első magyar vaskereszt 
Harich Fülöp tüzéraltiszt kapta Antwerpennél
http://dka.oszk.hu/068400/068486
Az első vasutas-mártír, Vadnay Lajos főmozdonyvezető 
http://dka.oszk.hu/068500/068533
Emőkei Janik László huszárfőhadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068466
Endresz István, tizedesből hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068499
Farkasházy Sándor vadászkapitány 
http://dka.oszk.hu/068300/068327
Farkasvermek hegyes karókkal és villamos drótsövények 
http://dka.oszk.hu/068300/068394
A fehér hollók és a kozák járőr 
http://dka.oszk.hu/068300/068393
Fenyő József hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068523
Fogoly cserkeszeket hallgatnak ki a csata után Bukovinában 
http://dka.oszk.hu/068400/068461
Dr. Forel Ágost, a nagy svájci tudós 
http://dka.oszk.hu/068200/068286
Friedrich Károly százados 
http://dka.oszk.hu/068400/068477
Gáspár Antal őrmester 
http://dka.oszk.hu/068300/068330
Gere Zsigmond hadnagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068531
Gerő Vilmos honvédőrnagy 
http://dka.oszk.hu/068400/068465
A görzi hídfő mögött 
30 1/2-es mozsárágyúk
http://dka.oszk.hu/068300/068353
A grodeki csatatéren 
Halottak a drótsövényes spanyollovasok előtt
http://dka.oszk.hu/068400/068457
Gróf Draskovich Anna, ápolónő a fronton 
http://dka.oszk.hu/068500/068536
Gróf Esterházy Pálné, ápolónő a harctéren 
http://dka.oszk.hu/068500/068537
A gyimesi határ, ahol a románok legelőször törtek be 
http://dka.oszk.hu/068400/068430
A gyujtóbomba beüt egy kis oláh faluba 
http://dka.oszk.hu/068400/068429
A gyulai kettes honvédezred tisztjei 
Már csak öten élnek
http://dka.oszk.hu/068500/068504
Hadffy Imre altábornagy 
http://dka.oszk.hu/068500/068543
Hajdumegyei bakák hóförgetegben a Tatárhágón 
http://dka.oszk.hu/068300/068383
Hajdumegyei huszárok az Erdős Kárpátokban 
http://dka.oszk.hu/068400/068453
Harden Maximilian 
http://dka.oszk.hu/068200/068282
Háromszéki és csíki székelyek előnyomulása Csernovic felé 
http://dka.oszk.hu/068300/068381
Hegyi harcz az ungi határon 
http://dka.oszk.hu/068300/068379
Hermán Lipót hadnagy, festőművész 
http://dka.oszk.hu/068500/068529
A Hindenburg-ezred bakái az Erdős Kárpátokban 
http://dka.oszk.hu/068300/068382
A híres 20-as honvédhadosztály törzse 
Padonülők balról jobbra: Száhlender Béla alezredes, Lukachich Géza tábornok, Magyar Lajos törzsorvos, Szabó vezérkari százados
http://dka.oszk.hu/068400/068498
Hol harcoltak a katonáink 
Kis zászlók jelzik a fontosabb ütközetek színhelyeit
http://dka.oszk.hu/068400/068462
Honvédeink általános rohama Kolomea ellen 
http://dka.oszk.hu/068300/068399
Honvédek visszaverik az olaszok éjszakai rohamát a St.-Martinon 
http://dka.oszk.hu/068300/068352
Horn Ede százados 
http://dka.oszk.hu/068400/068478
Horthy István huszárbrigadéros 
http://dka.oszk.hu/068200/068298
Horthy Miklós sorhajókapitány, a Novarra parancsnoka 
http://dka.oszk.hu/068300/068304
Horváth János közhonvéd 
http://dka.oszk.hu/068500/068509
A huszár sárkánnyal üzen az oláhoknak 
http://dka.oszk.hu/068400/068427
Huszárok utolsó útja 
Gróf Berchtold Antal és Melczer István koporsói
http://dka.oszk.hu/068400/068440
Huszártemetés 
Dorosucon, a Dnyeszter mellett
http://dka.oszk.hu/068400/068441
A huszártrombitás rohamot fúj a Zlota-lipai csatában 
http://dka.oszk.hu/068400/068433
Az I. számú honvédgyalogezred rohama Halics előtt 
http://dka.oszk.hu/068400/068442
Idill az 5-ik isonzói csata után 
olasz gránát-gyűjtemény
http://dka.oszk.hu/068300/068354
Így főzik a 46-osok ebédjét, amelyet 1500 méter magasságba visznek föl 
http://dka.oszk.hu/068300/068355
Jászkun virtus 
http://dka.oszk.hu/068300/068397
Jeles Jenő kadét 
http://dka.oszk.hu/068400/068495
Jókay Pál tizedes 
http://dka.oszk.hu/068500/068506
József főherceg 
http://dka.oszk.hu/068200/068293
  1-100    101-200    201-265