Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) A lista százasával lapozható, ill. szűkíthető is az alkotó nevének kezdőbetűje szerint. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


-  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  t  u  ü  x  y  v  w  z  teljes  
Hóman Bálint munkáiA találatok száma: 117
I. Ulászló birodalma 
http://dka.oszk.hu/020600/020627
III. Béla Birodalma 
http://dka.oszk.hu/020600/020609
IV. Béla aranypecsétes oklevele 1258-ból, a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában 
http://dka.oszk.hu/020600/020612
IV. Kreszimir Péter horvát és dalmát királysága 1070. körül 
http://dka.oszk.hu/020600/020607
Afrika felosztása 
http://dka.oszk.hu/020700/020705
Afrika fontosabb gazdasági tényezői 
http://dka.oszk.hu/020700/020706
Az Alföld elpusztulása 
http://dka.oszk.hu/020600/020640
Az antik kapitalizmus decentralizációja 
http://dka.oszk.hu/020600/020676
Az Arab Birodalom kialakulása 
http://dka.oszk.hu/020600/020684
Az Árpádház leányági leszármazói 
http://dka.oszk.hu/020600/020614
Attika 
http://dka.oszk.hu/020600/020668
A Balkánfélsziget 1377-ben 
http://dka.oszk.hu/020600/020621
Bizánc 
http://dka.oszk.hu/020600/020683
Buda város képe a XVIII. század második felében 
http://dka.oszk.hu/020600/020650
Buda-Pest környéke a XV. század végén, illetve a XVIII. század végén 
http://dka.oszk.hu/020600/020652
Budavára 1686. évi visszavétele 
http://dka.oszk.hu/020600/020647
Chur-Raetia 
http://dka.oszk.hu/020600/020678
A Cillei-Garai-liga 
http://dka.oszk.hu/020600/020624
A delosi szövetség legnagyobb kiterjedése idején 
http://dka.oszk.hu/020600/020669
Az Egyesült Államok gazdasági és politikai fejlődésének térképei 1 
A mezőgazdaság terjeszkedése Nyugat felé
http://dka.oszk.hu/020700/020701
Az Egyesült Államok gazdasági és politikai fejlődésének térképei 2 
Az Egyesült Államok bányatermékei
http://dka.oszk.hu/020700/020702
Az Egyesült Államok gazdasági és politikai fejlődésének térképei 3 
Az Egyesült Államok termelési övei
http://dka.oszk.hu/020700/020703
Az Egyesült Államok gazdasági és politikai fejlődésének térképei 4 
Az Egyesült Államok kialakulása
http://dka.oszk.hu/020700/020704
Egyiptom átnézeti térképe 
http://dka.oszk.hu/020600/020663
Az egységes Olaszország kialakulása 
http://dka.oszk.hu/020700/020700
Elzász 
http://dka.oszk.hu/020600/020695
Erdélyi fejedelmi birtokok 1650 
http://dka.oszk.hu/020600/020642
Az erdélyi határőrvidék a XVIII. század végén 
http://dka.oszk.hu/020600/020658
Az érmihályfalvi lelet magyar veretű kis bécsi denárai 
http://dka.oszk.hu/020700/020714
Észak-Amerika gyarmatosítása és államalakulásai 
http://dka.oszk.hu/020600/020698
Európa 1015-ben 
http://dka.oszk.hu/020600/020606
Európa a IX. század első felében 
http://dka.oszk.hu/020600/020602
Európa a VII. század derekán 
http://dka.oszk.hu/020600/020600
Európa a XVI. sz. közepén 
http://dka.oszk.hu/020600/020689
Európa a XVIII. sz. első felében 
http://dka.oszk.hu/020600/020697
Európa Attila halála után 470. táján 
http://dka.oszk.hu/020500/020599
Európa és Ázsia népei a Kr. e. I. század derekán 
http://dka.oszk.hu/020500/020598
Európa Nagy Lajos korában 
http://dka.oszk.hu/020600/020692
Európai Oroszország a világháború előtt és után 
http://dka.oszk.hu/020700/020707
A felfedezések és a gyarmatok a XVII. század közepéig 
http://dka.oszk.hu/020600/020688
Francia dinasztiák Európában 1375-1385 
http://dka.oszk.hu/020600/020616
A francia forradalom és Napóleon háborúi 
http://dka.oszk.hu/020600/020699
Franciaország 
http://dka.oszk.hu/020600/020682
Franciaország a XVI-XVIII. században 
http://dka.oszk.hu/020600/020690
A germánok őshazája és terjeszkedése 
http://dka.oszk.hu/020600/020675
Gimnáziumok és főiskolák 1766-ban 
http://dka.oszk.hu/020600/020656
Görög gyarmatok 
http://dka.oszk.hu/020600/020670
Hellenisztikus királyságok 
http://dka.oszk.hu/020600/020673
Hunyadi János birtokai 1456-ban 
http://dka.oszk.hu/020600/020628
A Hunyadi-atyafiság 
http://dka.oszk.hu/020600/020631
II. Béla király C. N. H. I. 59. sz. - Bela Rex köriratú és szembenéző királyi főt ábrázoló - pénzének 160 siglaváltozata 
http://dka.oszk.hu/020700/020712
III. István veretei 1163-tól és a megfelelő hybridveretek a bácsi leletben 
http://dka.oszk.hu/020700/020713
Karoling-ivadékok 
http://dka.oszk.hu/020600/020630
A katonai határőrvidék a XVIII. szd. elején és végén 
http://dka.oszk.hu/020600/020648
A királyi birtok kiterjedése Szent István halálakor 
http://dka.oszk.hu/020600/020605
Kisázsia és a Szentföld 1218-ban 
http://dka.oszk.hu/020600/020610
Középitália 
http://dka.oszk.hu/020600/020672
Középső- és Északi Görögország 
http://dka.oszk.hu/020600/020667
M. Behaim és J. Schöner glóbuszai 
http://dka.oszk.hu/020600/020687
A magyar és török végvárak 1576-ban I 
http://dka.oszk.hu/020600/020636
A magyar és török végvárak 1576-ban II 
http://dka.oszk.hu/020600/020637
A magyar gesták és krónikák leszármazása 
http://dka.oszk.hu/020600/020649
A magyar királyi ház francia családi kapcsolatai I. Károly haláláig 
http://dka.oszk.hu/020600/020618
A magyar nép családfája és honfoglaláselőtti politikai kapcsolatai 
http://dka.oszk.hu/020600/020601
A magyar törzsek elhelyezkedése az új hazában 
http://dka.oszk.hu/020600/020603
Magyarország a Bachkorszakban 
http://dka.oszk.hu/020600/020659
Magyarország a bécsi béke korában 1606-ban 
http://dka.oszk.hu/020600/020639
Magyarország a XII. század második felében 
http://dka.oszk.hu/020600/020608
Magyarország felszabadítása a török uralom alól 1683-1699 
http://dka.oszk.hu/020600/020646
Magyarország gyáripara 1910-ben 
http://dka.oszk.hu/020600/020660
Magyarország pénzügyigazgatási térképe 1308-1382 
http://dka.oszk.hu/020600/020617
Magyarország urai 1433-ban 
http://dka.oszk.hu/020600/020626
Magyarország zászlósurai 1342-1386 
http://dka.oszk.hu/020600/020620
Magyarország zászlósurai Zsigmond korában 
http://dka.oszk.hu/020600/020623
A márka-typusok elterjedése Európában 
http://dka.oszk.hu/020700/020711
A meroving és a karoling Németország 
http://dka.oszk.hu/020600/020679
Mezopotámia 
http://dka.oszk.hu/020600/020664
Nádori estély a budai várpalotában 1795-ben 
http://dka.oszk.hu/020600/020657
Nagy Károly birodalma és a verduni osztozkodás 
http://dka.oszk.hu/020600/020680
Nagy Lajos ősei 
http://dka.oszk.hu/020600/020619
Nagy Sándor hódító útja 
http://dka.oszk.hu/020600/020671
A Német Birodalom a XVI. sz. közepén 
http://dka.oszk.hu/020600/020691
A német telepítés ház- és falutípusai 
http://dka.oszk.hu/020600/020653
Németország a karoling-kor végén és a szász dinasztia alatt 
http://dka.oszk.hu/020600/020681
Nemzetiségi bevándorlás a török pusztitás következtében 
http://dka.oszk.hu/020600/020641
Nyugati görög gyarmatok 
http://dka.oszk.hu/020600/020665
Az ó-germán kultúra korszakai 
http://dka.oszk.hu/020600/020677
Az olygarchikus Magyarország 1301-1310 
http://dka.oszk.hu/020600/020615
Orosz fejedelemségek 
http://dka.oszk.hu/020600/020686
Oroszország a XVI-XVIII. sz.-ban 
http://dka.oszk.hu/020600/020693
Oroszország, Anglia és Japán törekvései Ázsiában a világháború előtt 
http://dka.oszk.hu/020700/020709
Az Osztrák-Magyar Monarchia szétdarabolása 
http://dka.oszk.hu/020700/020708
A Pannonhalmi Apátság birtokai 1240-ben 
http://dka.oszk.hu/020600/020611
Patrona Hungariae magyar szentekkel 
http://dka.oszk.hu/020600/020651
Pécs, Szekszárd, Mohács környéke a XV. század végén illetve a XVIII. század végén 
http://dka.oszk.hu/020600/020654
A Peloponnesos 
http://dka.oszk.hu/020600/020666
Poroszország kialakulása 
http://dka.oszk.hu/020600/020696
A protestáns vallásgyakorlat szabályozása az 1681 : 26. t. c.-kel 
http://dka.oszk.hu/020600/020645
Rákóczi családi birtokok 1648 
http://dka.oszk.hu/020600/020643
A Római Birodalom a császárkorban 
http://dka.oszk.hu/020600/020674
  1-100    101-117