Normál kép: 101_220_pix_Oldal_22_kep_0002.jpg   Méret: 770x532 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 101_220_pix_Oldal_22_kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 2420x1673 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Jáva sziget építészeti remekei.
Bodobudur pagodája.

Ismertető szöveg: A nagy templom építésének idejét Krisztus után a 8-10-ik századba teszik s nagyon valószinü, hogy ind-buddha művészek készítették. A Buddha-vallás hanyatlása miatt a nagy mü nem készülhetett el teljesen, bár a hiányzó részek száma igen csekély. Az építészeti részeket nem számítva, tisztán azok a szobrászati munkák, melyek Buddha (Sakja-Muni) élettörténetére vonatkoznak, 1036 darabból állanak. Ezeken kivül vannak másfél méter magas fülkék, benne Buddha szobrai, egy-egy köböl faragva, a mint keresztbevetett lábakkal lótus párnáján ül.
A kilencz emelet közül a három-négy alsó a legépebb. Az egészet köröskörül kövekkel kirakott árok környezi, azon a négy homlokzat közepének megfelelően keskeny köhidak vezetnek a szűk feljáróra. Az egész szürke, egyenetlen nagyságú és négyszögletes trachyt - kövekből épült, melyek minden vakolat nélkül rakattak egymásra. Az első terrasz két méter széles. Nagy kőlapok borítják s külső oldalán meglátszik, hogy ott gerébfalnak kellett lennie. A belső oldalon az egész falat domborművek borítják, melyeket oszlopocskák és diszitmények választanak el egymástól s felettök lépcsőzetes párkányzat domborodik, melyet sokféle kisebb-nagyobb épület koronáz. Mind a négy oldal közepén négyszögletes ajtón át 12 lépcső visz a második emeletre, melyet magas gerebfal vesz körül. A belső fal diszitése igen hasonló az előbb emlitetthez, csakhogy itt két sorban egymásfölött vannak a domborművek, melyeket igen szép diszitmények, kerethez hasonlóan választanak el egymástól. így jutni föl lassanként emeletről emeletre mindenik keskenyebb, mint a másik, az ötödiknél a négyszögletes alak körré változik át, a keskeny folyosók nem ismétlődnek többe, a három legfelsőbb emelet nyitott terraszán óriás kö-lótusvirágok, haranghoz hasonlóan, mindig egy kört alkotnak. E három emelet teljesen hasonlít egymáshoz. Itt is széles kőlapok szolgálnak kövezetül s különös gondot fordítottak rá, hogy az esővíznek lefolyása legyen. Mindenik emelet csak másfél méterrel emelkedik a másik fölé s mindenütt 7-7 lépcső van. A lótusvirágok egymástól egyenletes távolságban emelkednek, összesen 72, mind harang, vagy kupolaalaku, benne Buddha ülő köszobra. Az utolsó, kilenczedik emeleten csak egy, de igen nagy kupola létezik, kétségkivül a szentély főpontja. Alapja 15 méter átmérőjű, magassága 8.30. Oldalai nincsenek átvésve, mint a többieknél, hanem az egész kupola zárt egészet képez s benne Buddha óriási szobra, mely azonban nem fejeztetett be egészen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page