Normál kép: 026.jpg   Méret: 770x1072 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Nagy kép: 026_nagykep.jpg   Méret: 1243x1731 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: 1954. BÉLYEGNAP (27.) - JÓKAI MÓR - BLOKK - L
Kiállítási belépőjegyként 5 Ft-ért árusították.
Rézny. XIII - Vj. 12 1/2:12 Túlfog. K. fog.
T.: Nagy Zoltán
A 1954. okt. 17.- 1954. nov. 15.
PM 67 759 fog. 2 500
1457 BI 24 1397 1 Ft kékesibolya/fekete 7000,- 7000,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)Jókai Mór magyar író. 1841-42-ben a pápai református kollégiumban tanult. Itt ismerte meg Petőfit. Festőművésznek készült. 1842-44-ben Kecskeméten hallgatott jogot. 1843-ban A Magyar Tudós Társaság drámapályázatán A zsidó fiú című drámájával dicséretet nyert. Első Hétköznapok című regényének egyértelmű sikerét követően az írói pályát választotta. 1847-től szerkesztője a radikális ifjúság lapjának az Életképeknek. Tanuló évei alatt a nemesi reformpolitika híve volt, de barátai a demokratikus eszmékkel is korán megismertették. 1848 márciusában Petőfi Sándor oldalán a radikális pesti ifjúság egyik vezére volt. 1848. március 15-én részt vett a tizenkét pont szövegezésében. 1848-ban Laborfalvi Rózával (1817-1886) kötött házassága miatt anyja kitagadta, Petőfi megtagadta barátságukat. Kossuth kérésére politikai megbízásokkal vállalt. 1848 végén Debrecenbe menekült, itt indította a békepárti Esti Lapokat. Követte a kormányt Szegedre, Aradra, majd Tardonán rejtőzködött. 1849 decemberben komáromi menlevéllel tért vissza Budapestre. 1850-ben csak álnéven jelenhettek meg írásai. Élclapokat szerkesztett Nagy Tükör, Üstökös címmel. 1861-ben képviselővé választották. Élete végéig a kiegyezés fenntartását támogatta. A romantikus regény egyik legnagyobb mestere, a legnépszerűbb magyar prózaíró. Világképét a mitikus történelemszemlélet és az utópisztikus remény jellemzi, miszerint az ember és a világ megváltoztatható. Regényei nemzeti történelmi témát dolgoznak fel, a nemzeti egység mellett foglalnak állást, ítéletet mondanak a hazafiatlan életmódról, az önkényuralom ellen emelnek szót. Első átütő sikerét az 1853-ban írt Egy magyar nábob és az 1854-ben írt Kárpáthy Zoltán című regényeivel aratta. Az új földesúr a Bach-rendszer passzív magyar ellenállásának apoteózisa. Történelmi regényei a régmúlt megörökítői: Erdély aranykora, Török világ Magyarországon, Fehér rózsa, Janicsárok végnapjai. A kiegyezés után született regényeiben a múlt feldolgozását folytatja, hol egy hőseposz, mint A kőszívű ember fiai, hol reformkort idéz az És mégis mozog a föld című művében. A iparosodás korát jelzi a Fekete gyémántok, Az aranyember. A jövő század regénye pedig a legnagyobb szabású utópiája. Kuruc kori regénye a Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony. Élete végén önéletrajzi írásai szaporodtak meg. Jó néhány regényéből Várkonyi Zoltán (1912-1979) rendezésében nagyszabású film is készült. 1892-ben az Akadémia igazgatóságának tagja lett. Ötvenéves írói jubileumát az egész nemzet ünnepelte. Ez alkalomból 100 kötetes díszkiadásban adták közre műveit. 1897-ben a király a főrendház tagjává nevezte ki. 1899-ben - 72 évesen - vette feleségül Grósz Bella 20 éves színésznőt, melynek családi és társadalmi megítélése siettette alkotói hanyatlását. Jókai elévülhetetlen érdeme, hogy megteremtette a széles körű magyar olvasóközönséget. Életműve meghatározó a magyar irodalom fejlődésében. Több írógeneráció tekintette mesterének. Műveit számos nyelvre lefordították. (Larousse 1992.2k.289 o., MNL.10k.319 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page