Normál kép: 001_080_pix_Page_04_kep_0001.jpg   Méret: 770x1176 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_080_pix_Page_04_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1757x2684 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A margitszigeti kis szálló felemelése. - Reinprecht R. amateur fölvételei.

Ismertető szöveg: Most pedig a negyedik épület fölemeléséhez fogtak, ahoz, a melyikben az igazgatóság, gyógyszertár stb. van elhelyezve. Az előmunkálatok pár heti időbe kerülnek, míg a fölemelés maga három nap alatt végbe megy. És ez egész idő alatt a benn lakók közül senki sem fog az épületből kiköltözni s úgy élnek benn tovább is, mintha semmi sem történnék.
És a mi örvendetes, mind ez emelési munkálatokat csupa magyar emberek és Magyarországban készült eszközökkel végzik.
Legelőször is az illető épületet kívül-belől körűl ássák mintegy másfél méter széles s ugyanolyan mélységű árokkal. Ebben az árokban az u. n. máglyafákat helyezik el, melyeknek az lesz a rendeltetésük, hogy majd a fölemelendő épület egész súlyát tartsák a munka folyamata alatt. A falak alján át egy-egy méternyi távolban 30 centiméter átmérőjű lyukakat vágnak, melyeken megfelelő vastagságú s három méter hosszúságú tölgyfákat dugnak keresztül ezek kiálló végei alá pedig, a felek hoszsza irányában erős fenyőfákat raknak. S a hol a tölgy- és fenyőfa egymásra fekszenek, azon pont alá egy-egy emelő csavart állítanak, mely csavarok a legelőbb említett máglyafákra helyeztetnek el, úgynevezett csavarszékek segélyével.
Midőn ez rendben van, minden csavar mellé egy-egy munkás áll, a kik adott jelre egyszerre megcsavarintják a csavart, mire az épület két milliméterrel emelkedik. S ez így ismétlődik, de mindig külön jelre, míg csak az épület a kellő magasságot el nem érte.
Ekkor az emelés által származott nyilast kifalazzák, miközben a fákat, csavarokat eltávolították, - és a munka kész.
A csavarok mozgatásához egyáltalában nem kívántatik nagy erőfeszítés, mint ezt egyelőre gondolni lehetne, mert hiszen akár félkézzel is lehet a csavart annyira mozdítani, a mennyire egyszerre szükséges s a mint ez az egyöntetű munka kedveért pontosan meg van szabva. Különben jól meg is oszlik a súly, mert pl. az egyik említett épületet, melynek hoszsza 43, - szélessége 17 méter, súlya pedig 30,000 métermázsa, - 150 csavarral emelte fel ugyanannyi munkás.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. január 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page