Normál kép: 801_889_pix_Page_37_Kep_0001.jpg   Méret: 770x529 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 801_889_pix_Page_37_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1118x768 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A budapesti munkás-házak fölavatási ünnepélyéről. - Nándor Pál amateur fényképe.

Ismertető szöveg: A munkások elszállásolásának javítása czéljából mindinkább előállott annak szüksége, hogy a székes főváros területén a munkás osztály számára olcsó és egészséges munkás-házak létesíttessenek. E nemes feladatot vállalta magára a fővárosi tanács felszólítása folytán a "Hajléktalanok Menhelye" czimű egyesület, mely a hajléktalanok számára menhelyek létesítése és fentartása által e téren eddig is sokat tett. A múlt nov. 21-ikén, vasárnap, adatott át rendeltetésének a 96 család befogadására készült első négy minta-munkásház, mely csak kezdete az itt idővel építendő nagy munkás-telepnek.
A munkás-lakházak ünnepélyes átadása díszes közönség jelenlétében történt. A főváros részéről megjelentek Halmos polgármester, Gerlóczy alpolgármester és Pool kerületi előljáró, a "Hajléktalanok menhelye" egyesület részéről báró Podmaniczky Frigyes elnök és Neuschlosz Ödön titkár. A munkás-házakat, illetőleg azok ünnepies megnyitását képben is bemutatjuk. Képünk azt a jelenetet mutatja, a mint Neuschlosz Ödön hosszabb beszéd kíséretében a házakat a székes fővárosnak átadja. Utána Podmaniczky Frigyes br. az egyesület háláját tolmácsolta a főváros iránt, mire Halmos polgármester a fővárosi tanács köszönetét fejezte ki az egyesület s különösen a titkár személye iránt, ki a munkás-házak létesülésében vezető szerepet vitt, nem különben Gerlóczy alpolgármester iránt, a ki az ügyet már 1883-ban tanácskozás tárgyává tette.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 19.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page