Normál kép: 765_870_pix_Oldal_16_Kep_0001f.jpg   Méret: 770x1014 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 765_870_pix_Oldal_16_Kep_0001f_nagykep.jpg   Méret: 1053x1386 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői
Koburg Józsaiás herczeg.

Ismertető szöveg: SZÁSZ-KOBURG JÓZSAIÁS HERCZEG (1737-1815) tábornagy, Julich, Cleve és Berg fejedelme, Thüringia tartományi grófja, és a Mária Terézia katonai rend nagykeresztes vitéze, az 1790/1-ki országgyűlésen honfiúsíttatott a 71. t.-czikkben. E czikk kimondja, hogy Szász-Koburg Józsaiás herczeg érdemeit "hálás emlékezettel tisztelik meg az országgyűlésileg egybesereglett karok és rendek", a kik méltányolván ama gondokat és fáradalmakat, a melyekkel a nevezett herczeg a magyarországi hadak főparancsnokságát viselte, méltányolván - több vitéz tetteinek érdemeit és hasznos szolgálatait, melyekkel különféle alkalmakkor és táborozásokban, különösen 1789. évben magával a törökök nagyvezérével is megvíván, ennek nagyszámú seregét sokkal aránytalanabb erővel és sereggel szétverte, várakat elfoglalt... egész Európa előtt pedig nevének halhatatlan dicsőséget szerzett: "mindama jogokban részesítik őt és törvényes utódait, a melyekkel a magyarok bírnak. Ennek a Józsaiás : herczegnek unokaöcscsét, Koburg Ferdinánd György herczeget cs. és k. altábornagyot az 1827 : 41. t.-cz. honfiusította, "nagybátyjának, Szász-Koburg herczeg Józsaiásnak fényes és többszörös, úgy ipának, hg. Koháry Ferencznek említésre méltó érdemeiért". Ugyanis Koburg Ferdinánd György nőül vette Koháry Ferencz m. kir. udv. kanczellár egyetlen leányát, Mária Antónia Gabriela herczegnőt. Ferdinánd idősb fia, II. Ferdinánd Ágoston a portugáliai, harmadik fia, Lipót, a belga uralkodóháznak lőn alapítójává.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. deczember 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page