Normál kép: 381_480_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg   Méret: 770x474 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 381_480_pix_Oldal_18_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1619x996 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A londoni bakkarat-pör
Wilson Artúrné kihallgatása.

Ismertető szöveg: Régóta tárgyaltak oly nagy feltűnést keltő botránypört, mint a minő a napokban Sir Gordon Cumming Vilmos alezredes pöre volt, ki a londoni előkelő társaságnak több tagját vádolta be rágalmazás czímén. Az állítólagos rágalom tárgya az volt, hogy az alezredes bakkaratot játszott s ez alkalommal csalt, a mint hogy maga e tény világossá is lett a tárgyalás folyamán. De nem ezen egy pár angol előkelő egyén hírneve tette a port oly világraszólóvá, hanem az, hogy a tiltott kártyázásban Albert herczeg, az angol trónörökös is részt vett, söt hogy a díszes társaság az ő kedvéért gyűlt össze s azért ült a játékasztalhoz, hogy neki kedvét keresse. Maga a csaló is bizalmasabb barátai közé tartozott.
A rendkívül érdekes botránypör vázlata a következő: Sir Gordon Cumming Vilmos alezredes, rágalmazás miatt pert indított Stanley Wilson Artúr és neje, Lycett Green és neje s végül Berkeley Levett ellen, s mindegyiktől 5000 font sterling kárpótlást követel. Vádja szerint a múlt év szeptember havában ezek az urak s velük a walesi herczeg, Wilson villájában bakkarat-játékot játszottak. A walesi herczeg adta a bankot s Cumming alezredes minduntalan nyert. A játékosok, s köztük a Wilson-család tagjai, azonban észrevették, hogy gyanúsan játszik s figyelemmel kisérve mozdulatait, látták, hogy ha nyert, egy ügyes kézmozdulattal egy csomó aranynyal (vagy tantuszszal) megtoldta a tételét, ha pedig vesztett, elcsempészett belőle jókora összeget. Bebizonyosodván felőle ez az ügyes, de épen nem tisztességes eljárás, játszótársai kérdőre vonták s a következő nyilatkozatot vették tőle : "Tekintettel az alább megnevezett urak ígéretére, hogy a bakkarat-játékban tanúsított magamviselete felől nem fognak senki előtt nyilatkozni, a magam részéről ünnepies kötelezettséget vállalok, hogy életemben többé sohasem veszek kártyát a kezembe." Cumming most azt állítja, hogy ezt a nyilatkozatot kierőszakolták tőle s az általa bevádoltak, a tett igéret ellenére, elmondták sokaknak a dolgot s így az ő becsületét tönkretették.
Második képünkön, mely a hires tárgyalásból a Wilson asszony kihallgatását ábrázolja, a walesi herczeg nincs jelen, de a per érdekességét jelölve, egész sereg főúr és előkelő hölgy, kik nem egy izben annyira elfeledkeztek a törvényszék méltóságáról, hogy az elnök kénytelen volt őket rendreutasítani. A tárgyalás több napon át tartott s bár a főügyész, Sir Clarke Eduárd, Cumming Gordon érdekében kitűnő szónoklatokat tartott, az esküdtek egyhangúlag mégis felmentették a vádlottakat, indirekté kimondván ezáltal, hogy az alezredes csakugyan csalt, vagy legalább is nem tisztességesen játszott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 28.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page