Normál kép: 181_280_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg   Méret: 676x984 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Nem ismerte meg hangomat

Ismertető szöveg: "Egyszerre egy villamos csöngetyü gyors csengésével félbeszakítá a dolgozó terem csöndjét. - Szép! kiáltá Maston J. T. Ha az alkalmatlan háborgatok nem jöhetnek be a kapun, bejönnek a telephon sodronyán ! Gyönyörű találmány ez a telephon olyan emberek számára, a kik nyugton akarnak maradni! Ezentúl elövigyázatból, munkálkodásom egész idejére megszakít-tatom a telephon-közlekedést. Aztán a készülékhez menvén, belekiáltott: - Mit akarnak velem ? - Néhány pillanatig beszélgetni óhajtanék! feleié egy női hang. - Ki beszél? - Nem ismerte meg a hangomat, kedves Maston úr? Én vagyok Scorbittnó asszonyság! - Scorbittné asszonyság! Hát már egy perczig se fogok tőle nyugton maradhatni! De ezen utolsó szókat,- a melyek a szeretetreméltó özvegyre nem voltak épen hízelgők, óvatosságból valamivel mélyebbről dörmögte, úgy hogy a készülék érzékeny lemezét ne érinthessék." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 12. sz. márczius 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page