Normál kép: 477_672_pix_Oldal_51_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1280 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 477_672_pix_Oldal_51_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1038x1725 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hungária az aradi vértanuk emlékszobrának főalakja. Zala Györgytől.
Ifj. Lovich Antal fényképe után.

Ismertető szöveg: Zala Hungáriából oly szobrot kivánt alkotni, mely kifejezze magyar jellegét s nagyon érdekes, hogy e czélja valósításában mily gonddal és alapos tanulmánynyal járt el. Hungária alakja nála magasan emeli föl tölgy- és babérkoszorút tartó jobb kezét, rezignált kifejezéssel lefelé tekintve s baljával egy kardra támaszkodva, és pedig Szent István azon kardjának kőutánzatára, melyet Ipolyi Arnold "Magyar koronái" czimü munkája valóban az első királyénak mond. Fején Mátyás király hires fekete seregének sisakja a nemzeti múzeumban őrzött példány után. A sisakot, Hungária fejedelmi méltóságának jelképéül, korona veszi körül, és pedig annak a mintájára készült korona, mely Szent Margité, IV. Béla király leányáé volt s a Margitsziget romjai közül fölásatván, szintén a nemzeti múzeumban látható. A sisak alól jobbról és balról egy-egy hajfonat csüng előre, testét sodrony pánczéling borítja, a minőt a harczosok viseltek, gazdagon hímzett lovagruha van rajta, féloldalt fölvágva s láttatva lábát is, mely szintén sodronypánczéllal van borítva és lovagsarkantyut visel. Szent István kardjára támaszkodó balkarjáról csüng a Mátyás királynak tulajdonított pajzs, melynek eredetije Parisban, utánzata pedig a nemzeti múzeumban van, e gót betűs fölirattal: "Alma dei Genitrix Maria interpella pro rege Matthia." Jobb vállán párduczbőr csüng alá, Árpádra emlékeztető. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. októberb 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page