Normál kép: 777_878_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg   Méret: 770x498 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 777_878_pix_Oldal_11_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 855x553 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: I. Ferencz József császár és király életéből Ferenc császár és Karolina Auguszta császárné négyéves unokájukkal az őrt álló katonánál.

Ismertető szöveg: Ő felsége, mint tudjuk, 1830 augusztus 18-án született Bécsben, Ferencz császár második fiának, Ferencz Károly főherczegnek Zsófia bajor herczegnővel kötött házasságából. Akkor még Ferencz császár élt s kedvenczévé fogadta kis unokáját, kit soha nem nevezett másként, mint Franczinak. Minden nap elhozatta magához s maga vezette első gyermekjátékaiban s tanította katonai magatartásra kezdetben csak a szobákban, de utóbb a kertben s a szabadban tett séták alkalmával is. A császárnak Laxenburg volt a kedvencz tartózkodási helye. Midőn a kis főherczeg épen negyedik évét töltötte be, nagyszülői szintén odahozatták s bevezették a kerti pavillonba, a hol fölhalmozva állt a sok játékszer, melyet születésnapi meglepetésül hozattak neki. Egy darabig el is szórakozott velők egyszerre azonban meglátja a pavillon bejárata előtt álló strázsát, félbehagyja a játékát s e szavakkal szalad a császárhoz: - Ugy-e, nagyapa, ez ember itt nagyon szegény? - Honnan gyanítod ezt, kis fiam ? - kérdé a császár. - Hát csak hogy, itt őrt kell neki állani. Az öreg császár mosolyogva nyúlt tárczájába s odadta a kis fiucskának, hogy vigye el hát annak a szegény embernek. Nagy örömmel szaladt "Franczi" a katonához a feléje nyújtotta a bankjegyet. Az őr fegyverével tisztelgett, de a pénzt nem fogadta el. A kis főherczeg zavarodottan : nézett, hol a katonára, hol nagyatyjára, a ki mosolyogva nézte a jelenetet. - Tudod mit, Franczi ? - monda - tedd a pénzt a töltény-táskájába, az nem ellenkezik a parancsolattal. A kezébe vennie semmit nem szabad. A táska azonban magasan csüggött, a kis főherczeg nem érte el a kezével. Ekkor a császár fölemelte unokáját, Karolina Auguszta, a császárné fölnyitotta a tölténytartó fedelét s a kis fiu örömmel dugta bele a bankjegyet s aztán a császárhoz fordult: - Ugy-e, nagyapa, ez a katona most már nem lesz szegény? - No majd teszünk róla - vígasztala a császár a miután az őr egyike volt az ezred legderekabb katonáinak, a császár magánpénztárából váltotta ki a katonaságból. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. deczember 9.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page