Normál kép: 789_881_pix_Oldal_12_Kep_0003.jpg   Méret: 770x562 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 789_881_pix_Oldal_12_Kep_0003_nagykep.jpg   Méret: 1142x834 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A franczia nemzetgyűlés Versaillesban

Ismertető szöveg: "Franczia köztársaság elnökválsága, melytől jogosan lehetett félteni nem csupán a köztársaságot, hanem Európa békéjét is, szerencsésen véget ért. Grévy, a nyolczvan éves agg elnök, daczára a mindenfelől ellene irányzott támadásoknak, az utolsó pillanatig szilárdan kitartott helyén, melyre őt a franczia nemzet állította s csak akkor szánta el magát a távozásra, a midőn meggyőződött, hogy kormányt alakítania teljes lehetetlenség. Ekkor aztán elnöki üzenettel tudatta ugy a szenátus, mint a képviselő-kamra elnökeivel visszalépését. Az öreg republikánus késedelmezése rendkívül javára vált a köztársaságnak, mert ez alatt lecsillapultak a háborgó kedélyek s tisztulni kezdett a zavaros helyzet, mely Francziaországot könnyen sodorhatta volna a legnagyobb vészedelembe. Magok a radikálisok, a kik nagy kedvteléssel buktatták az egyik kormányt a másik után s nyolcz év alatt, a mióta Grévy volt a köztársaság elnöke, nem kevesebb, mint tizenkét minisztériumot és százhúsz, minisztert kényszerítettek lemondásra: midőn Grévy visszalépése bizonyossá lőn,.magok is megrémültek heveskedésük következményeitől s most ők magok kérve kérték Grévyt, maradna meg helyén. A végkép elkeseredett elnök azonban megmaradt elhatározása mellett s most már csak arra fordította gondját, hogy a lemondása után bekövetkezhető zavaroknak lehetőleg elejét vegye." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 50. sz. deczember 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page