Normál kép: 293_392_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg   Méret: 770x383 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 293_392_pix_Oldal_22_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 3876x1928 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Fejedelmi vendégek Vilmos császár 90-ik születésnapján

Ismertető szöveg: "Az öreg német császárnak közelebb nagy ünnepélyek közt végbement születésnapja fényét, díszét, jelentékenyen fokozta az a vendégkoszorú, mely ez alkalomra a világ minden részéből Berlinbe sereglett. Aligha volt még valaha annyi fejedelmi vendég és koronás fő egy csoportban, mint a mennyit ezen a történelmi napon Berlin loyalis népe látott, a kik mind meghozták tiszteletük és hódolatuk adóját annak az ősz uralkodónak, kinek a végzet oly csodás szerepet juttatott az ujabb történelemben, s a kihez többé-kevésbbé majd mindeniket rokoni vagy vérségi kötelék fűzte. Hány köszönhette közülök neki koronáját, s hány emelte közülök saját sugaraival is a német császári trón fényét? De a politikai ellentétek mind elsimultak e példátlan családi ünnep örömzajában s az európai dynasztiák majd mindenikének büszke sarjai mint fiatal hajtások környezték az agg törzset, melyben mindegyik külön-külön érdekeinek egyensúlyát, biztosítékát vélte látni." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 13. sz. márczius 27.)A két birodalom Dánia felett aratott 1864-es győzelme után hamar szembekerült egymással, a német egység megvalósításáért folytatott versengésükben. A Habsburg Birodalom az úgynevezett nagynémet egység megvalósításáért küzdött, mely a német egységbe beleértette az osztrák területeket is (természetesen Habsburg vezetéssel), míg a Porosz Királyság a kisnémet egységért szállt ringbe, mely porosz vezetés alatt kívánta egyesíteni a német ajkú területeket, azonban az osztrákok kizárásával. A délnémet királyságok a kevésbé agresszív Habsburg Birodalom mellé sorakoztak fel, míg a poroszok az Olasz Királyság szövetségét keresték, akik a Velencéért folytatott háborúban kerültek szembe az osztrákokkal. Az 1866-os porosz-osztrák háborúban Moltke zseniális hadvezetése megszerezte Poroszországnak a vezető szerepet Ausztriával szemben (Königgrätzi csata). A győzelem fő okai a Bismarck által végrehajtott reformokban keresendők: modern, hátultöltő, vontcsövű fegyverekkel szerelte fel a hadsereget és bevezette az általános hadkötelezettséget. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page