Normál kép: 001_088_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg   Méret: 770x838 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_088_pix_Oldal_04_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 868x945 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Sárkány József

Ismertető szöveg: "Az alkotmány visszaállítása után 1869-ben május havában az igazságügyminiszter a magyar kir. itélő táblához rendes bíróvá nevezte. S ő nem habozott húsz évet fölülhaladó s gazdagon jövedelmező ügyvédi irodáját: a birói pályának anyagilag bizony nagyon is szerényen jutalmazó munkakörével cserélni föl. Hogy teljesen függetlenül élhessen új hivatásának, minden előbbi hivatalos összeköttetését félbeszakította s Pestváros képviselő testületéből is kilépett, melynek éveken át oly buzgó, hasznos és népszerű tagja volt. Ez időtől kezdve Sárkány József, mint a pesti kir. itélő tábla rendes bírája és e hivatalán fölül még mint a pestkerületi esküdtszéki sajtó bíróság teendőivel megbízott táblai küldöttség elnöke működött, bog}- miként, azt a sorok elején kisérlettük meg vázolni, egész 1871. szeptember haváig, a midőn a pesti királyi törvényszék elnökévé neveztetett ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 1. sz. január 2.)Munkásságának jutalmául kapta 1876. február 2-án a Lipót-rend lovagkeresztjét. 1886 végén a budapesti királyi tábla alelnökévé nevezték ki és 1887. január 3-tól a büntető szakosztályt vezette. Jelentékeny részt vett a magyar büntető törvénykönyv javaslata feletti bizottsági tárgyalásokon. A sajtótörvény revíziója iránt javaslatot dolgozott ki. 1884-ben elnöke volt a szerzői jogról szóló törvényjavaslat feletti tanácskozásnak és ezt 27 ülésben vezette. A budapesti evangélikus magyar egyháznak több mint másfél évtizeden keresztül világi felügyelője volt. Választmányi tagja volt a magyar jogászegyesületnek, alelnöke az országos jogászgyűlés állandó bizottságának, bizottsági tagja a székesfőváros és Pest vármegye tövényhatósági képviselőtestületének. 1901. március 21-én nyugalomba vonult. Irodalmi munkásságáról a szaklapok és magyar jogászgyűlés évkönyvei tesznek tanúságot. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page