Normál kép: 001_088_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg   Méret: 770x861 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_088_pix_Oldal_04_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 867x969 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Vajkay Károly

Ismertető szöveg: "Ez időtől fogva képességének kitüntetésére tért nyervén, fokozatosan haladt előre. 1862-ben táblai titkár, 1866-ban hétszemélyes táblai tanácsjegyző, 1867-ben pedig a táblánál számfeletti előadó biró lett. Az 1868. évi 54. t. ez. által a semmítö székből alkotott m. kir. kúria legfőbb itelőszéki osztálya felállíttatván, 1869-ben ideiglenes minőségben ott mint előadó biró nyert alkalmazást, 1870. január 10-én pedig mar rendes bíróvá neveztetett ki. Haladásában ott sem állott meg, mert már 1872-ben a királyi táblához tanácselnökké léptették elő, 1880. június 27-én pedig a királyi tábla alelnöke lett. Működése alatt úgyis mint biró, úgyis mint iró az osztatlan tiszteletet, a társadalmi téren pedig szelíd kedélye, megnyerő modora és puritán becsületessége által a közszeretet tette osztályrészévé, s 1881. nov. 7-én kelt legfelsőbb elhatározással pedig a szeredi előnév használata mellett saját és törvényes utódai részére a magyar nemességet is elnyerte." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 1. sz. január 2.)1866. szeptember 3-án a Hétszemélyes Tábla tanácsjegyzője lett és maradt 1867. február 18-ig. Mint királyi táblai titkár és hétszemélyes táblai jegyző a királyi kancellária engedélyével segédelőadói minőségben is működött. 1867-ben a királyi táblánál számfeletti bíróvá, 1869-ben a legfőbb ítélőszéknél ideiglenes, 1870-ben pedig rendes bíróvá nevezte ki a kormány. 1872-ben királyi táblai tanácselnök, 1880-ban a tábla alelnöke, végre Szabó Miklósnak a Kúria elnökévé neveztetése után a királyi tábla elnöke lett, ami által egyszersmind a főrendiházban is széket nyert. Az ügyvédvizsgáló bizottságnak is elnöke volt. 1880 májusában az egyetem évszázados ünnepe alkalmából az egyetlen jogi fakultása díszdoktorrá avatta 1881. november 7-én szeredi előnévvel magyar nemességet kapott. 1889. május 3-án a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 1892-ben nyugalomba vonult mely alkalomból a Lipót-rend középkeresztjével tüntette ki a király. Meghalt 1893. augusztus 15-én a parádi fürdőben és augusztus 18-án Szereden temettetett el. A Magyar Tudományos Akadémiában 1894. június 25-én Tóth Lőrinc tartott fölötte emlékbeszédet. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page