Normál kép: 281_376_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1144 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 281_376_pix_Oldal_12_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1669x2479 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Jákob létrája. Élőkép csoportozat a gróf Pálffy-palotában tartott jótékony czélú előadáson.

Ismertető szöveg: ...a Jákob létrája, mindenféle nagyságu élő angyalokkal. Alant a létra lábánál Zichy Aladár gróf szendereg, mint Jákob, felette sorban az angyalok csoportja, középen, legalúl, kezében lanttal, Zichy Lívia grófnő, lábainál a kis Fiáth bárónő liliomszállal a kezében, jobbra tőle Pálffy Margit grófnő hárfával, fölötte Jankovich Ilona pálma-ággal, - Zichy Lívia grófnőtől balfelé Zichy Marietta grófnő, fölötte pedig Lónyay Margit grófnő következik. Az angyal-csoportot fölül pedig apró angyalok tetőzik be, névszerint Pejachevich Rózsa grófnő, a kit Lónyay Margit grófnővel egy külön képen is bemutatunk. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 16.)Jákob létrája, Jákob lajtorjája: a földtől az égig érő létra, melyet Jákob látott bételi álmában (Ter 11,4 28,10-12 MTörv 1,28). - Krisztus mennybemenetelének előképe. Áttételesen a bábeli toronyra is utal, annak mintegy pozitív ellenpontja, mely azt fejezi ki, hogy az ember akkor jut el Istenhez, ha Isten létrát készít számára. A föltevés, hogy az egyiptomi elképzeléssel is mutat némi rokonságot, mely szerint Ré és Hórusz létrát állít föl, hogy a halottak fölmehessenek az égbe, kevésbé vsz. A rabbinista irod-ban a ~nak jelentős szerepe van. - Vsz. ~ késztette Lajtorjás Szt Jánost Az égbe vezető lajtorja c. művének megírására, melyben a szerz. élet mintájaként mutatja be Jézus názáreti életét, mely a földi életből az égibe vezet. - Ikgr. A legrégibb ábrázolások a dura-europoszi zsinagógában és a katakombafestészetben maradtak ránk. Az ábrázolásokon az alvó Jákob mellett angyalok járnak föl és alá az égigérő létrán. A kk. képeken ~ az Atyaistenhez vezet, aki az égből megáldja Jákobot. A kk. tipológiában (Biblia pauperum) Krisztus mennybemenetele és a mennyország előképeként szerepel (bresciai lipsanothéka, 360/70 k.), gyakran Jákob harcának ábrázolásával együtt. A létrát olykor lépcső v. fénysugár helyettesíti. (Forrás: http://lexikon.katolikus.hu/J/J%C3%A1kob%20l%C3%A9tr%C3%A1ja.html)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page