Normál kép: 189_288_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1068 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 189_288_pix_Oldal_02_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1897x2631 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: III. Frigyes német császár és porosz király

Ismertető szöveg: "III. Frigyes császár kedvencze volt a német népnek már trónörökös korában is, sőt mondhatni, ő volt az egyetlen kimagasló egyéniség, a ki egész Németországban igazi népszerűségnek örvendhetett. Déli Németország csakúgy rajongott érte, mint szükebb éjszaki hazája mind a kettő magáénak tekinti: ez, mert szülte, amaz, mert győzelmekre vezette fiait s a harcz tüzében forrt velők együvé.Csak egy bizonyos kört nem tudott meghódítani soha: a katonai, politikai és társadalmi reakczió köreit, az u. n. Muckerthumot, mely az ósdisághoz ragaszkodva, a fölvilágosult és szabadelvű trónörökösben valóságos forradalmárt látott s közel állván az udvarhoz és kormányhoz, amazt tőle elidegeníteni, ebből őt kirekeszteni igyekezett, a mi mindakettő nem kis mértékben sikerült is neki. Innen kerültek ki mind ama mendemondák, félremagyarázások, gúnyolódások is, melyek a trónörökös kisebbítésére voltak szánva." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 12. sz. márczius 18.)Frigyes könyvkötést és asztalosságot tanult, a porosz hagyományoknak megfelelően, miszerint az uralkodóknak mesterséget is ki kellett tanulniuk. Ő volt az első porosz uralkodó, aki egyetemi képzésben vett részt. Sikeres hadvezér volt. 1866-ban a königgrätzi csatát Poroszország javára nyerte meg, és jelentős sikereket ért el a porosz-francia háborúk során is. Sikerei ellenére megvetette a háborúkat, és érdeklődése sokkal inkább a tudományokra, művészetekre és szociális kérdésekre irányult. A művészek mecénása volt, ő kezdeményezte és támogatta a mai Bode Múzeum létrehozását. 1888-ben gégerákban elhunyt, így mindössze 99 napot uralkodott.(Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page