Normál kép: 673_768_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg   Méret: 770x718 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 673_768_pix_Oldal_18_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1785x1665 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A csehországi pártok vezérfiai.

Ismertető szöveg: Lobkowitz György herczeg, a tartománygyűlés elnöke, tekintélyes politikus, régi történeti család ivadéka, s buzgó harczosa a konzervatív eszméknek. 1878-ban választatott be a birodalmi tanácsba, de a csehek passzív politikája következtében nem jelent meg azon. Csak 1879-ben vállalt újra mandátumot s ma első alelnöke a reichsrath képviselőházának. Gyakorlott szónok és szorgalmas politikus.
Mint tartományi marsall-helyettes dr. Walldert (született 1823-ban), prágai ügyvéd szerepel. Parlamenti tevékenysége 1869-ben kezdődött, midőn ugy, a cseh tartománygyülésnek, mint a birodalmi tanácsnak tagja lett. Mint politikus meleg szószólója a csehországi németségnek, e mellett azonban "szűkebb hazája" iránt is ragaszkodással viseltetik s gyakran hangsúlyozza Csehország történetét és külön nemzeti sajátságait. Szónoklata erélyes, de mérsékelt. Utolsó beszédjében egy Prágában létre hozandó második német színház fölépítésének országos segélyzését sürgette, mely indítványa azonban, ép ugy, mint az ellenpárt sürgetése egy cseh nyári színház fölállítása iránt, visszautasittatott.
Oly férfiú, kit barát és ellenség osztatlan figyelmével szokott megajándékozni, valahányszor a nemzetiségek egymásra robbannak, dr. Herbst Eduárd (szül. 1820-ban), kipróbált bajnoka az "osztrák-németség"-nek. 1847-ben a jogtudományok rendes tanárának nevezték ki a lembergi egyetemre, honnan 1858-ban hasonló minőségben Prágába hivatott. 1861-ben a cseh tartománygyülés tagjává választották s azóta folyvást ugyanazt a kerületet képviseli. A tartománygyülés még ugyanazon évben a birodalmi tanácsba küldte követül s az egyenes választások behozatala után még egy más kerület is a reichsrath képviselőházába választotta, melynek azóta szakadatlanul tagja. 1867-ben igazságügyminiszter lett s az maradt 1870-ig.
Tüzes harczosa a csehországi németek ügyének dr. Schmeykal Ferencz (szül. 1826-ban), prágai ügyvéd, kinek parlamenti szereplése szintén 1861-től kezdődik, a mikor a tartománygyülés és a tartományi bizottság tagja lett, azóta folyton megtartván mind a két parlamenti tisztét.
A cseh nemzeti párt legjelentékenyebb tagja, a történetíró Palacky halála óta pártjának egyedüli vezére dr. Rieger László (született 1818-ban), nem közönséges szabású politikus, kinek nemzete igen sokat köszönhet. A nemzeti párt szervezkedésekor Palackyval együtt lépett annak élére. 1861-ben országgyűlési képviselő lett s mint ilyen a birodalmi tanácsba is beválasztatott, hol erélyesen lépett föl a czentralisztikus áramlat ellen, Ausztria föderalista irányban leendő alakulásának szüksége s Csehország önállósítása mellett emelvén föl szavát. Az ellenállási politika idejében természetesen távol maradt a reichsrathtól s az ifjú cseheknek a birodalmi tanácsba lépése után is megtartá pártját a passzív ellenállás talaján. 1875-ben e tartózkodó politika abbahagyása után újra elfoglalta helyét a reichsrathban.
Az ifjú csehpárt kevés számú mandátumainak egyikét dr. Gregr Eduárd (szül. 1819 ben) birja, a ki légionárius volt 1848-ban. Kezdetben akadémiai pályát választott s az orvostani fizika doczense volt a prágai egyetemen de az 1861-ki események folytán szakított pályájával, hogy egészen a politikának szentelje életet. 1862. óta országgyűlési képviselő, s mint ilyen állandó hive a haladó szabadelvű pártnak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. november 18.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page