Normál kép: 001_084_pix_Oldal_02_Kep_0006.jpg   Méret: 770x372 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_084_pix_Oldal_02_Kep_0006_nagykep.jpg   Méret: 2683x1296 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Magyar Pantheon: Czigler Győzőnek a magyar mérnök- és építész-egyletben pályadijat nyert terve.

Ismertető szöveg: A Pantheon tervezésénél nem csak azon czél volt irányadó, hogy az hazánk évezredes történetében felmerült, sok és dicső nagyjaink emlékeit fogadja be, de az is, hogy az épitő művészet alaptörvényei szerint, a diszcsarnok nagyszerűsége és alakja által már külsőleg is kifejezze magasztos rendeltetésének czélját.
Ez alapeszméknek a tervezet szerencsés megoldása által nagy mérvben megfelel, egyesitvén magában a central épület nagyszerűségét a csarnoképület előnyeivel.
Az épület helyéül a Sz. Gellért helyének jelenleg a czitadella által elfoglalt területe vétetett, és pedig ugy, hogy a tervezett Pantheon hossztengelye az erőditmény hossztengelyével összevágna. Ez által el éretnék az, hogy az épület főhomlokzata a főváros központja: a lánczhid és rakpart irányába esnék. Egyáltalán e tervezet szerint az építmény bármely oldalról szemléltetnék is, az mindig egy lezárt egészet képezne és összhatása nem szenvedne.
A helyhez mérve lett megállapítva az építmény körvonala, arányainak nagysága és az építési stil, melyben az épület rendeltetéséhez mérve a klasszikus görög irány túlnyomó. Tervezet szerint a Pantheon állana egy kupolával díszített közép és két oldalcsarnokból , melyeket jobbról-balra oszlop csarnokokkal ellátott és diadal-ív alakban kiképzett szárny-épitmény zár le.
A közép, azaz a főcsarnok, a honfoglalásnak és az ország fejődésének, a királyok alatti korszakalkotó eseményeknek, szobrok és festmények által való megörökítésére szolgálna.
A jobboldali csarnok az egész épületrészszel: nevezetes államférfiakat és művészeket, a baloldali része ellenben a nevezetes hadvezéreket ábrázoló szobrokat és festményeket tartalmazná.
Azonkívül a magas oldalvilágitással ellátott csarnokok falai történelmi képek alkalmazására használhatók. A főbejárat fölötti dombormű, a honfoglalás eseményeit tüntetné elénk.
A négy szabadon álló emlékoszlopban kis lépcső-feljáró terveztetett, hogy különös ünnepélyek alkalmával a trifuszokba égő anyag helyeztethessék. Az épület keleti és nyugati homlokzata, illetve diadal-ivei elé két szoboralak a Hatalmat és Törvényt ábrázolva, terveztettek, melyek nagy arányaik következtében az egész építmény díszét mindenesetre fokoznák. Az épület méretei olyanok, hegy az a kiszemelt helyre egész kényelmesen elhelyezhető.
Anyagul jó minőségű terméskő, a szobrokra nézve pedig kő és bronz alkalmazása vétetett fel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. január 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page