Normál kép: 181_276_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg   Méret: 770x925 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 181_276_pix_Oldal_05_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1799x2161 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A bibornokok
Manning, született Totteridgében (Anglia) 1808.
Dechamps, született Melleben (Belgium) 1810.
Paya y Rico, született Beneiamában (Spanyolország) 1811.
Donnet, született Bourg-Argentalban (Francziaország) 1795.
Brossais-Saint-Marc, született Bennesben (Francziaország) 1803.
Guibert, született Aixben (Francziaország) 1802.
Caverot, született Joinvilieben (Francziaország) 1806.

Ismertető szöveg: Manning bibornok (szül. Totteridgeben, Angliában 1800-ban.) Westmünsteri érsek. Alig hogy pappá lett, már is feltűnt Róma több templomában tartott szónoklataival. E prédikációkon volt a protestáns hallgató mint a katholikus, s szónoklatával mindig meg tudta ragadni a hallgatók lelkét.
Visszatérve Angliába, prépostja lön a westminsteri káptalannak, majd apostoli protonotárius s pápai prelátus. Wisemann bibornok halála után érsekké prekonizáltatott Westminsterben.
Dechamps bibornok (szül. Melleben, Belgiumban, 1810-ben). Belgium politikai küzdelmeiben élénk reszt fett, öcscse miniszter lévén. Malines-i érsek. Az ultrakatholikusok pártjához tartozott, később azonban, a mint a korban haladt, s a mint a politikai üzelmek utczai tüntetésekbe mentek át, a mérséklő és engesztelő nehéz, ké­nyes szerepét véve föl. Ez által roppant befolyásra tett szert Belgium államfériai között, sok engedményt eszközölt ki tőlük, simán, megrázkódtatás nélkül. De ő maga is megszűnt pápistább lenni a pápánál.
Mielőtt püspök lett volna, jelentékeny sikereket aratott a szószéken és a sajtóban.
Paya y Rico bibornok (sz. Beneiamahan, Spanyolországban 1811-ben.) A mathematika, metaphysika és theologia tanára volt Valenciában, hol értékes irataival vonta magára a figyelmet. Ugyanitt szerkesztője volt egy egyházi lapnak. Cuenzai püspök volt majd compostellai szent Jakab érseke.
Donnet bibornok (született Bourg-Argentalban I795-ben). Bordeauxi érsek. Tömérdek pásztorlevelet és predikácziót irt életében. Tömérdek beszedet tartott a senatusban és a mezőgazdasági bizottságokban. A pápához, uralkodókhoz, miniszterekhez, püspökökhöz, kerületi és községi elöljárőságokhoz, hírlapírókhoz stb. intézett leveleiben nem hagyott érintetlen semmi vallási vagy politikai kérdést. Egész könyvtárt irt össze. De valamint Moliére felhasználá müveiben, a mi jót és alkalmasat másutt talált. - Ő sem habozott saját irataiban értékesíteni, a mit mások irataiban nekí tetszőt fölfedezett, de mindig finom, szeretetre mélto modorban tudott elsajátítani.
Brossais-Saint-Marc bibornok (sz. Bennesben,1803-ban) Daczára hajlott korának és betegessé­gének, hatalmas termetű, egyenes tartású, élénk szemű ember.
Guibert bibornok Párisi érsek. Toursban és Vivienben is van székhelye.
Caverot bibornok (szül. Joinvilleben 1806-ban.) Lyoni érsek. Valódi szelid jóságos, mint egy evangélista, a ki mindamellett fenn tudja tartani tekintélyét. Lelkészi pályája olyan, mint a legtöbb franczia papé. A lelkészi tiszt, tanulmány, jótékonyság s mind az, a mi az alázatos és egyúttal magasztos hivatással jár, melyet a "lelkek szolgálatának" nevezünk, - ez teszi ki életét. Negyvenhárom év előtt lett püspök Saint Diében, a hol huszonhét évig maradt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1878. március 31.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page