Normál kép: 081_176_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg   Méret: 770x547 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 081_176_pix_Oldal_05_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1173x834 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Ütközet a rabszolgarablókkal

Ismertető szöveg: "Nem czélunk Bakernek a benszülöttek és rabszolgarablók ellen folytatott csatározásait hosszasan leírni. Fegyvereit győzelem kisérte mindenfelé, de azalatt, mig ő a Gondokorótól, vagy - mint ezentúl neveznünk kell - Izmailiától délre eső vidékeken harczolt, addig az említett főhadiszálláson saját emberei árulták el. November 3-án, a nélkül, hogy az ő visszatértét megvárták volna, harmincz hajó indult vissza Izmailiából Khartumba. "Szigorú parancsaim daczára" - írja Baker - "hogy csakis az igazán betegeket küldjék vissza, Rauf-Bey, fölhasználva távollétemet, számos egészséo-es embert küldött vissza s ezáltal expediczióm egész erejét, melynek 1645 emberből kellett I volna állnia, 500 tisztre és közkatonára és 52 I tengerészre apasztotta le, mely oly csekély i szám, hogy azzal tovább haladni egyelőre majdnem lehetetlennek látszott." (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 7. sz. (1875. feb. 14.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page