Normál kép: 601_672_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg   Méret: 770x361 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 601_672_pix_Oldal_09_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1727x810 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A "Metis" gőzhajó elsülyedése

Ismertető szöveg: "Végre keleti láthatáron halvány fénysugarak jelölték a nap feljövetelét, mikor ismét megláthatám ama szerencsétleneket, kik a töredékeny fedélzeten a vihar kényekedvére voltak bízva s kiknek szivszakgató segélykiáltása még a legdühösebb orkán süvöltését is tulhangzotta. "A hideg viz egészen megmerevité tagjaimat, s bizonyára én is elsülyedtem volna, ha a fedélzetről ideje korán észre nem vesznek és kötelet nem bocsátottak volna le értem, a melyen aztán ismét fölkapaszkodhattam. Szerencsénkre a partoktól nem voltunk nagyon messze, ugy hogy azok Watch-Hill közelében imitt-amott már elő is tünedeztek s épen jókor, mert a tutaj annyira tul vala terhelve, hogy minden pillanatban elaülyedhetett. Ekkor egy hatalmas hullám a fedélzetet hirtelen 60 lábnyi magasra emelte és azután roppant erővel a parthoz vágta, hol már több ember állt készen segitségünkre. A fedélzet hátsó része a heves zökkenés következtében darabokba tört, a romok azok közül, kik a fedélzetnek a hullám ereje által történt fölemelése alkalmával a vizbe hulltak, többeket agyon ütöttek. Körültem is többen sülyedtek viz alá; magam szintén kegyetlen sérüléseket szenvedtem, de végre mégis szerencsésen partra jutottam" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 50. sz. deczember 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page