Normál kép: 289_364_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg   Méret: 770x851 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 289_364_pix_Oldal_13_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 842x931 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Botka Tivadar

Ismertető szöveg: "A történelmi társulat keletkeztével az alapító tagok sorába lépvén, annak közlönyében a "Századokéban számos kisebb-nagyobb czikkei jelentek meg, melyek közt legnevezetesebbek s átalában Botka dolgozatai közt a legfontosabbak, azon a tudományos körökben oly élénk és méltó figyelmet keltett tanulmányok, melyek több czikksorozatban fejtegetik s ismertetik a vármegyék első alakulását és ősi szervezetét, s e fontos nemzeti intézményünknek, mely magát annyi századon át a legújabb korig fentartotta s alkotmányunk védbástyájának annyiszor neveztetett, keletkezésétől fogva, fejlődése minden stádiumain át, egész történetét adja." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 28. sz. julius 14.)Iskoláit Léván, Nagyszombatban és Pesten végezte; tanárai közül Schwartner Márton volt rá a legnagyobb hatással, akit 1819-ben hallgatott. 1821-ben szerezte ügyvédi diplomáját, mire azonnal a megye szolgálatába állott és folyton vagy a közügyeknek, vagy a tudománynak szentelte magát; 1824-től kezdve mint első tiszti alügyész, utóbb főszolgabiró, tiszti főügyész, majd megyei főjegyző s később mint megyebizottsági tag vett részt a megyei ügyekben. Mint főjegyző élesen kikelt a főispánok visszaélései ellen, a miért le is kellett mondania. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page