Normál kép: 325-336_pix_oldal_4_kep_0001.jpg   Méret: 770x598 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 325-336_pix_oldal_4_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1170x908 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A székesfehérvári nőnevelde

Ismertető szöveg: "Hálátlanság lenne, el nem ismerni, hogy az utóbbi idők, e részben a legszebb elöhaladást tanúsították, s a nevelés ugye olly lendületet nyert, melly dús gyümölcsöket igér a gyönyörű kezdet után, de mi tagadás benne, ha honunk széles téréin, városain ugy mint falvain végig tekintünk a nevelés azon ágában, melly az em­beriség gyöngédebb nemére vonatkozik, még folyvást, kivéve egyes városokat, legtöbb helyütt parlagot találunk, s csak most s itt-ott kezdenek uj csirák támadni : nőnevelésünk, nem tagadhatni, még igen-igen sok hézagot mutat. E hézagot érzé a legutolsó időig Székesfehérvár városa is, s azért bizonyára legnagyobb jóltevöje gyanánt áldja azon férfiút, ki e hiánynak kitöltését tetemes áldozatokkal magára vallalá. Ki­rályhegyi Farkas Ferencz nagyprépost ur, kinek arczképét a mult félévi folyamban közlötték e lapok, évek során át sajnosán tapasz­tala ezen szülőhelyének ebbeli hiányát, s mint már nyilvánosan is gyakran a legnagyobb méltánylattal és elismeréssel emlitve volt, egy olly intézetet ajándékozott e város lakosságának, melly alapít­ványa nagyszerűségénél fogva nem csak e városnak, de egész ha­zánknak is egyik díszéül szolgál" (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 28. sz. (1859. julius 10.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page