Normál kép: 325-336_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x995 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 325-336_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 910x1176 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Mac-Mahon , franczia tábornagy, .Magentai herczeg

Ismertető szöveg: "Mac-Mahonnak volt köszönhető Szebasztopol bevétele, de marsaiságot akkor nem nyert, (ez a fővezér, Pelissier, számára volt csupán fentartva), csupán a becsületrend nagykeresztje és senatori méltóság jutott neki osztályrészül. Tábornagygyá (marsallá) csak nem régiben neveztetett ki az olasz csatatéren, hol egy franczia hadtest parancsnoka, a Magentai csata után, mellytöl egyszersmind berezegi czimét is nyerte. A hivatalos franczia tudósítások is be­vallják, hogy hadtestének ügyesen kiszámított és sikerült moz­dulatai voltak a fötényezők a csatának Napóleon császárra nézve kedvező eredményű kimenetelére.A mi Mac-Mahon jellemét illeti, dicsérettel emlitik rettenthetlen katonai bátorságát s átalánosan tisztelik önálló, független természetét. Midőn taval Orsini merénylete után a franczia kormány ama hirhedett biztonsági törvényt (melly puszta gyanura a legszigorubb rendeleteket diktálta) a senátus elé tejeszté: Mac-Mahon volt az egyetlen senator, kinek bátorsága volt, e valóban rettenetes rendszabály ellen felszólalni. Én ezen törvény ellen szavazok mondá ő az ő katonás modorában mert alkotmányellenes és a kormányt olly irányba készteti, melly reá nézve végzetteljes lehet. Nem vagyok szónok, nem ismerek mást, mint a tábor ékesszólását, de ez a véleményem." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 28. sz. (1859. julius 10.))Ír családnak volt a sarja, mely a Stuartok bukása után Franciaországba költözött. Saint-Cyrben nyerte katonai kiképeztetését és 1830-ban lépett mint huszárhadnagy a seregbe. Az Algériában folyó guerilla-harcokban tüntette ki magát először és Constantine ostromlásakor (1841) is magára vonta előljáróinak figyelmét. 1845-ben a 41. gyalogezred ezredesévé tették, 1848-ban pedig dandárnokká és egyúttal Oran és Constantine tartományok élére állították. 1852-ben hadosztályparancsnok lett. 1855-ben III. Napóleon visszahívta Franciaországba és a II. hadtest egyik hadosztályát bízta rá, amellyel azután Mac-Mahon keletre indult, hol a krími háborúban, nevezetesen a Malakov-bástya bevételekor újra kitűnt. Jutalmul a császár szenátorrá tette. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page