Normál kép: 1856_pix_page_18_kep_0002.jpg   Méret: 770x864 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 1856_pix_page_18_kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 2603x2920 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az uralkodó boldogsága

Ismertető szöveg: Ma egy éve, hogy a birodalom minden fővárosában dörgő ágyuk hirdetek a népnek, hogy a felséges uralkodó pár áldást nyert az égből. - Boldog az óra, mellyben az uralkodó öröme és a nép öröme egymással találkoznak. A nép tisztelő képzeletében szereti uralkodóját ugy látni : mint hadvezért, győzelmes karddal kezében : - mint országlót, trónja ragyog-ványai közt : - mint hongazdagitót, a pór ekéjét tartva; mi ugy rajzoljuk őt magunknak, mint atyát, és bizton hiszszük, hogy e képnek adja a nép a legnagyobb szeretet és tisztelet hódolati-adóját; a fejedelemnek, mint atyának. A fejedelem boldogsága a nép boldogsága. Kérjük az égtől, hogy tegye e boldogságot még nagyobbá. Hogy szeretettel forduljanak a kicsinyek a nagyokhoz és a nagyok a kicsinyekhez; s valahányszor öröm van oda fenn. öröm legyen ide alant is. H dogsá [ogy fény és dicsőség áradjon a trónról a hazára; bol-g és bőség a népről a trónra. Hogy uralkodónk boldogsága ne csak nagy legyen, de legyen, sokáig tartó, hosszú éveken át folyton növekedő. És a midőn a nagy nemzetcsalád testvérnépei e szép családi képet látják, ez örömtől mosolygó atyai arczot, e mondhatlan boldogság derűjével körülsugárzott hölgy magasztos anyai képét s kettőjük között azt a repeső ártatlan kisdedet, gondolják magukat e boldog csecsemő helyére s óhajtsák szivükben, hogy a magas uralkodó pár reánk is olly áldóan szeretve, olly szülői tekintettel nézzen! Mi is fogadjuk hiven, hogy jó gyermekei leszünk. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. mártius 9.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page