Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg   Méret: 770x708 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_17_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1624x1494 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hollókő vára.

Ismertető szöveg: "Nógrádmegye nevezetesebb várromjai közé tartozik Hollókő is. Buják várától négy, Szécsénytől pedig mintegy másfél óra járásra fekszik. Hollókő, mely a régi történetiróknál "Castrum Corvi" név alatt ismeretes. A hason nevü falutól alig ötven lépésnyire nagy, magas kősziklára van épitve, s ritka meredekségénél fogva csak egyetlenegy t. i. északi részén mászható meg. A vár közepén több szögü torony van, mely még meglehetős ép falakkal bir, s mely két külön fallal van körülkeritve, de ezeknek már csak imitt-amott láthatók maradványai, mint azt képünk is mutatja.
A vár igen régen vehette eredetét. Buday Ezsaiás szerint valami Mikus vitéz birta azt, ki azonban hüségtelenül viselvén magát, a király elvette tőle s többi jószágával együtt Széchényi Farkas Tamás nyerte 1313-ban.
Valamint e megye többi várait, ugy Hollókőt is hasonló mostoha sors érte. Budai Ali basa 1552-ben elfoglalván Drégely várát, utána Ságh, Gyarmat, Szécsen, Busa hatalmába esvén, Hollókő ormára is feltüzte a félholdat, mit Saági András és Csáky Imre, vetélkedéseik által még inkább könnyitettek.
Negyvenegy esztendeig osztogatta a török e várból a parancsot, s negyvenegy esztendeig teljesitette azt a magyar. Mig 1593-ban Buják várával egy időben a magyarnak vitézsége visszaszerezte. A vár ekkor még egy fallal körülvéve megerősittetett.
1663-ban, midőn a törökök ujra berontottak, Berki Mátyás és Nagy Orbán kormányzók bizonyos feltételek mellett átadták a várat s egész 1683-ig birták azt a törökök, midőn a most emlitett évben a többi várak után Hollókő is végkép visszakerült a magyarok hatalmába.
Azóta a vár elhagyottan áll; széthulló köveiből a falu szorgalmas lakói házakat épitenek s a harcztűzben megbarnult kövek közt most boldog család leli fel nyugalmát." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page