Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg   Méret: 770x689 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_04_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1751x1567 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Csomagszállitás légnyomás által Londonban : A légszivattyu-készlet egy része.

Ismertető szöveg: "Londonnak, e mindig kiebb terjeszkedő világvárosnak naponkint emelkedő forgalma mellett természetesnek találjuk, ha sokan oly eszközök feltalálásán törik fejöket, melyek a forgalmat könnyebbé, gyorsabbá teszik. Igy közelebb ott egy társulat alakult, melynek czélja: a város területén a levelek és csomagok gyorsabb szállitását eszközölni. E czélra mozgató erőül a levegőt használják.
A jelen század negyedik évtizedének elején egy légköri vasut volt szó, melylyel akkoriban kisérleteket is tettek. Valami Clegg megkisértette azon régi tapasztalati tételt, melyen közönséges szivattyuink alapulnak, a vaspályákra alkalmazni, s ez eszme után a Samuda testvérekkel egy vaspályát létesitett. Tudva van, hogy a lég fajsulyánál fogva bármely felületre bizonyos nyomást gyakorol. Ha már most egy csövet vizbe bocsátunk s a benne levő levegőt kiszivattyuzzuk: a csövön kivüli lég által nyomott viz a légmentes csőben oly magasra emelkedik, mig e vizoszlop a külső légnyomással egyensulyba nem jő. Ehhezképest a Samuda testvérek egy, a vaspályasinek közt végig futó csövet egyik végén kiüritettek, a másik végébe ellenben egy kölyüt helyeztek, mely természetesen, a rányomódó lég sulya által, a légmentes tér hosszában a cső másik végére löketett. Ha kölyü a sinek közti eső fölött elhaladó kocsikkal összeköttetésbe hozathatik, ugy a feladat, t. i. a levegőnek mint hajtóerőnek alkalmazása vasutaknál, meg lett volna oldva. Mivel azonban sem Clegg és Samuda ezt kielégitőleg el nem érték, sem Pilbrow később más nehézségeket legyőzni nem birt: azért az egész találmány a nyilvános forgalomra nézve minden gyakorlati eredmény nélkül abban maradt, mignem azt ujabban a "Pneumatic Despatch Company," ha nem is személy-, de legalább levél- és csomagszállitásra azon módositással igyekszik alkalmazni, hogy a csőben tovataszitott kölyü magát a kocsit képezi, melyre a levelek és csomagok rakatnak, s igy a kölyünek egy, a csövön kivül levő szállitóeszközzeli összeköttetése egészen mellőztetik.
Hogy a társaság tervének czélszerüségéről meggyőződjék, a Viktoria vaspályán Battersca mellett előlegesen egy negyedmérföld hosszan vascsöveket rakatott le egyenes és görbe irányban, mely vonalnak egyik végén a gép van alkalmazva. A csövek magassága 2' 9", szélessége 2' 4", hossza 9-9 láb, s ónnal vannak egymásba forrasztva. A csövek belsejében 2" széles és 1" magas léczdarabok vannak végig alkalmazva, melyek a kocsi kerékvágását képezik. A kocsik vaslemezből vannak, 7-8' hosszuk, négy keréken járnak s köztük és a csövek belső fala közt 1" üres tér van. Miután e kocsik a cső egyik végén betolattak, a cső másik végén a légszivattyu müködni kezd, mire a kocsik a csövön rövid idő alatt végig futnak.
Az első kisérletek aug. 20-kán tétettek s igen kedvezőleg ütöttek ki. - Az első szállitás 60, a második 55 másodpercz alatt történt egy negyedmérföldnyi távolra; s ugy hiszik, hogy e gyorsaság még fölebb is fokozható. Az első szállitmánynyal két angol is feküdt a kocsikra, s ugylátszik, hogy gyors utazásukkal tökéletesen meg voltak elégedve.
A társaság legközelebb St. Martin le Grand és London egyik legélénkebb postai kerülete közt fog ily forgalmi összeköttetést létesiteni, később pedig az egész várost be akarja hálózni ily csövekkel." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. október 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page