Normál kép: magy_mueml02_0171.jpg   Méret: 770x1094 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Nagy kép: magy_mueml02_0171_nagykep.jpg   Méret: 2102x2986 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: Erdődy Anna.
Feszület alatt férfi és nő, térden imádkozva; a feszület két oldalán lebegő angyal feliratos táblát tart. Az imádkozók közt rostélyos sisakkal koronázott czímerpaisuk a férfién koronán álló, mellébe lőtt nyilat kihuzni törekvő pelikán; a nőén növekedő szarvas törött kereken.
...
Ezen emlék hazánk sirtáblái remekei közé sorolandó... Krisztus teste anatomiai ismerettel van faragva, és halálba lehajlott feje jó kifejezéssel bir. A térdelő két alak pedig plastice van felfogva, még a kezek is sokkal correctebbek, mint más egykoru hasonló müveken. Nevezetes e sirkő még azért is, hogy kora előkelőinek ruházatát igen tanulságos példányban adja. A háttéren igen lapos domborodásban tájkép pálmafákkal (?) látható, világos tanuságául, mennyire kényes, nagyobb mélyedésü tárgyakat reliefbe előadni; midőn t. i. itt az előtéren levő személyek vetett árnyéka a távolba képzelt hegyekre esik, s igy azokat, daczára lapos felfogásuknak, az előtérre tolja; mert ily távolságra a vetett árnyék sehogy sem juthat. E táblának gypszöntvénye látható n. Muzeumunkban, és innen van véve phototypiánk is; mert a gypsz fehér táblájától könyebben és határozottabban vehetni a fényképet, mint a sötétebb márványtól. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)E szép sírtáblát Illésházy István állíttatta, első felesége, gr. Erdődy Anna elhunytakor, 1577-ben. Saját magát azért faragtatta az emlékkőre, mert azt hitte, ő is ugyanott fog pihenni, ahol 26 éves korában elhunyt szeretett hitvese. Ámde kilenc évvel az első nő elhunyta után, a hatalomban és vagyonban egyre gyarapodó főúr ismét megnősült és elvette a dúsgazdag Pálffy Katalin grófnőt, Krussich János özvegyét. A második asszony túlélte 1609-ben elhunyt férjét s tetemeit nem az első nő mellett, még csak nem is Pozsonyban, hanem Bazinban tétette örök nyugalomra. Illésházy képmása tehát életében készült s joggal teljes hűségre tarthat számot. (Forrás: mek.oszk.hu, Istványi Géza: A három országrész társadalma)...Erdődy Annát aztán az asszony második férje, Illésházy István temettette el. Ő állított Annának szép felirattal sírkövet. A régi sírkövek adatait módszeresen publikáló Mikó Árpád-Pálffy Géza szerzőpárostól tudjuk. A szövegben az előző férjre nincs utalás, a kövön Erdődy Anna és a második férj, Illésházy István térdel egymással szemben. A sírkő ott volt a pozsonyi templomban, amikor Illésházy István második felesége onnan nem messze, Bazinban Illésházy saját, egész alakos szobrot is tartalmazó síremlékét felállíttatta. Egyik feleség sincs megnevezve rajta. Érthetően a korabeli teológusok jó témája volt az a kérdés, hogy ki kinek lesz házastársa a túlvilágon. (Forrás: rubicon.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page