Normál kép: magy_mueml01_0117.jpg   Méret: 770x969 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Nagy kép: magy_mueml01_0117_nagykep.jpg   Méret: 1087x1368 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: A lébényi apátsági templom.
...Vizsgáljuk templomunk nyugati homlokzatát. Ez három tagozatra oszlik: az ikertorony megfelel a két mellékhajónak, a középső rész, melyben a főkapu nyilik, a középhajónak. Nevezetesek a tornyok támai (Streben) úgy kell azokat nevezni, mert sokkal nagyobb kiszökéssel birnak, semhogy azokat még fal-szalagoknak tekinthetnők de különböznek az utóbbiaktól azzal is, hogy emeletes osztályokkal birnak felső osztályában a tám még keskenyedik is közép helyet foglalnak tehát el a támok és fal-szalagok közt, vagyis átmenetet képeznek a fal-szalagtól a valóságos támhoz. Látjuk a tornyok alján még a félköríves frieset (Kleinbogen-fries), mely hat-hat félköríves kiszökésben az alsó párkányzat alatt fekszik. Ezen tag igen jellemző a román stylben, ámbár, mint emlitve volt, nem annak találmánya. Nevezetes az is, hogy a tornyok alján nincsen ablak, mi az erődtornyok jellege, és ez azért van nehogy, a támadó ellenség itt bemenetet találhasson. Ellenben nagy ablakot találunk a tornyok felső két emeletén, az egyik kettős, a felső épen hármas. Az ostromlottak védje innen történt, és az erődtornyok ezen szerkezete átment a templom épitésre. ... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)A Hédervári család adományaként - 1202-1208 közt épült apátsági temploma talán elsőnek fogta össze a magyarországi román stílusalakulást a bencések jellegzetes módján.
Alaprajza keletelt, háromhajós, keresztház nélküli, hajónként egy vonalra helyezett félkörös szentélyekkel záródik. Felépítése bazilikális, átmenő boltozatú (a XVII. században megújított boltozattal), két nyugati toronnyal, kegyúri karzattal, fő- és déli oldalkapuval. A tornyok alsó szintje - a hazai elrendezésre jellemzően - a templomtérbe kapcsolódott, és csak az északi toronyba utólag beépített lépcső miatt falazták el az egyiknél.
A megrongált templom barokk sisakokat kapott, 1858-65 és 1872-79 közt pedig Essenwein nürnbergi építész purisztikus elvek szerint restaurálta, tornyait csürlős sisakképzéssel számottevően felmagasította.
Figyelemre méltó a zárt épülettömegének tömör megjelenése, mely különösen az apszisok felől világosan érzékelteti a belső tér bazilikális, és szentélyekkel bővülő alakítását. Ez az egyszerű, félreérthetetlen kifejezésmód olasz befolyás érvényesülését mutatja, az egyébként szinte ugyanolyan mértékben érzékelhető francia hatással szemben. Mértéktartó, inkább szűkszavú falfelületeiből leghangsúlyosabban gazdag tagozású és díszítésű főkapuzata emelkedik ki, mely az esztergomi kapu-típus magasfejlettségű képviselőjeként értékelhető
Az apátsági rendház a török hódoltság alatt elpusztult. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page