Normál kép: 1900bb_Page_180_a.jpg   Méret: 690x815 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Papp Béla, nagyváradi huszárönkéntes korában.

Ismertető szöveg: A szatmári testvérgyilkos.
A művelt társadalom és a jó érzés megrendűlve olvasta a héten a hírlapokból a szatmári esküdtszék előtt végbement bűnügyi tárgyalást. November óta foglalkoztatja már a közfigyelmet az a kegyetlen gyilkosság, melynek Papp Elemér gimnáziumi tanuló esett áldozatúl, kit nov. 18-ikán este felé, mikor Szatmárról Kakszentmártonba, szülőihez akart menni, meggyilkoltak. S a vizsgálat a gyilkosság borzasztó magyarázatát derítette ki. A 17 éves fiút saját testvérbátyja, a 28 éves Papp Béla, birtokos, 14-ik ezredbeli tartalékos huszárhadnagy gyilkoltatta meg, hogy megrongált vagyoni helyzetén öcscse örökségével segíthessen magán. Segítségére volt elzüllött unokatestvére, Papp Zoltán díjnok, ki a szerencsétlen Papp Elemért rávette, hogy a végzetes estén szülőihez menjen, sőt az úton egy darabig el is kisérte. A gyilkosság végrehajtására pedig Papp Béla juhászát, Zsoldics Mihályt bérelte fel, a ki csakugyan le is lőtte a szerencsétlen fiút. A Papp-család egész Szatmármegyében ismeretes s Papp Béla is, kinek még szülői is élnek, a legelőkelőbb társaságokban forgott. Felesége Nagy László, a megye alispánjának leánya. A megye egész társadalma megborzadt, mikor Papp Bélát mint közönséges gonosztevőt kisérték be úri lakásából a börtönbe. Családjára egész addig emlékeznek még a szatmáriak, mikor dédapja bocskoros oláh nemes volt Udvariban. Nagyapja pópa lett, majd áttért a református vallásra. Apja már mint vagyonos birtokos, szerepet vitt a megyében.
Az esküdtszék előtt a három vádlott közül csak Papp Zoltán tagadott. Papp Béla, Zsoldics bevallották rettenetes bűnöket. Bebizonyult, hogy már évek óta több kísérletet tettek Papp Elemér elpusztítására és hogy Papp Zoltán is mindig közreműködött. Papp Béla azzal igyekezett enyhíteni bűnét, hogy öcscsét korhelynek, kártyásnak mondta, a ki miatt a család becsületét féltette. De a tanuk vallomása ezt is megczáfolta, mert Papp Elemér szelid fiu volt. Május 23-ikán, két napi tárgyalás után kimondta mind a háromra az esküdtszék, hogy bűnösök. Erre Papp Bélát és Zsoldicsot bitófára itélték, Papp Zoltánt nyolcz évi börtönre. Zsoldics, a juhász, csaknem összeroskadt, de Papp Béla, visszataszító nyerseséggel mondta, hogy nem folyamodik kegyelemért. E szomorú pör borzalmas részletei minden gondolkozó és érző embert mélyen megrendítettek.
Sok tekintetben egy nehéz lélektani rejtélylyel állunk itt szemben. S mivel az arczvonásokból sokszor a lélekre, a szívben megfogamzott vagy azon erőt vett gondolkozásmódra is lehet némileg következtetni, vagy legalább sejteni, gyanítani, - közöljük főbűnös Papp Béla arczképét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 27.)Papp Béla kivégzése
Papp Bélát, a testvérgyilkost, nov. 22-ikén kivégezték Szatmáron. Épen egy esztendeje volt azon a napon, hogy megölt öcscsét, Elemért eltemették Szatmáron, s ott volt a temetésen Papp Béla is. A halálos ítélet kihirdetése után Papp Béla ügyvédje táviratban kért kegyelmet, de válasz nem érkezett.
A legfelsőbb biróság ítéletét, s Ő Felségének a kegyelmi folyamodványra adott elhatározását nov. 21-ikén reggel 7 órakor olvasták fel zárt ülésen.
Mikor tudtára adták Pappnak, hogy ítélethirdetés lesz, összerezzent "Felakasztanak ugye?" kérdezte. Aztán rendbe hozta szakállát, öltözetét, mert mint jogerősen el nem ítélt, saját ruháját viselte.
Zsoldics Mihály nagyon megrettent, mikor az ítélethirdetésre kellett menni, de ő bízott a kegyelemben, s mély bűnbánatot tanusított. Neki megvolt az a vigasza, hogy szegény felesége minden héten meglátogatta, vigasztalta.
Papp Bélát hozzátartozói közül senki meg nem látogatta, csak a Papp család régi orvosa, Egry doktor, ki Papp Bélát 8 éves kora óta ismerte, s a törvényszék előtt azt vallotta, hogy Papp Bélának nincs helyén az esze.
Ő gondoskodott róla, hogy Pappnak a fogságban a kaszinóból hozzanak ebédet.
Papp Zoltán 8 évet kapott. Zsoldics halálbüntetését örökös rabságra változtatták. Papp Bélára kötél általi halál várt. (Forrás: huszadikszazad.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page