Normál kép: 1899_Oldal_179_b.jpg   Méret: 770x964 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1899_Oldal_179_b_nagykep.jpg   Méret: 850x1065 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Danilo montenegrói trónörökös és jegyese, Jutta Mecklenburg-Sterlitzi herczegnő

Ismertető szöveg: "A montenegrói fejedelem elsőszülött fia és trónjának örököse, Danilo herczeg, a múlt április hó 20-ikán tartotta eljegyzését Neustrelitzben Mecklenburg-Strelitz örökös nagyherczegének, Adolf Frigyesnek és nejének, Erzsébet, anhalti herczegnőnek ifjabb leányával, Jutta herczegnővel." [...] "Kilencz testvére közt ő a harmadik gyermeke, de egyszersmind legidősb fia I. Miklós montenegrói fejedelemnek és nejének, Milena fejedelemasszonynak. Tanulmányait egy franczia Svájczból való tudós vezetése alatt végezte s aztán nagy utazásokon szerzett tapasztalatokkal tetézte. Danilo herczeg, mint a művelt szlávok általában, könnyen és gyorsan tanúlt idegen nyelveket; szülőitől zenei és költői hajlamokat is örökölt. Bérczes hazájának változatos vidékei hamar kifejlesztették benne a természet iránti szeretetet, s a magas hegyek rengetegeiben olyan vadászszá lett, a kinek lövése ritkán hibázta el a czélt s a ki fáradhatatlan a vadak űzésében. Ő neki köszönhető, hogy a Fekete-hegyek kis országában az erdészet és vadászat ügyei törvényes szabályozás alá jutottak. Atyjának főparancsnoksága alatt ő a vezérkari főnöke Montenegró kis hadseregének. Legjobban kedveli a tüzérséget." [...] "A menyasszony, teljes nevén Auguszta Sarolta Jutta Alexandra Georgina Adolfina herczegnő Neustrelitzben 1880 január 24-ikén született." [...] "Jutta herczegnő, mint a cettinjei hivatalos lap közölte, rokonától, II. Miklós czártól 2 millió márka nászajándékot kap. Danilo herezeg április 19-ikén érkezett meg jegyesének szülővárosába, Neustrelitzbe, mely feldíszítve várta az érdekes vendéget, a ki gazdag pompájú nemzeti díszruhába volt öltözve. Jutta herczegnő a következő napon érkezett haza s a szép tavaszi napon már jegyese kíséretében vonult be a városba a népsokaság lelkes üdvözlései közt. A városháza előtt állított diadalkapunál a székváros polgármesterének ünnepies üdvözlését fogadta s aztán onnan a lövészek, különféle városi egyesületek, aggharczosok és tanulók sorfalai közt a nagyherczegi palotába hajtatott. Megjegyzésre érdemes, hogy a szőke hajú és kék szemű Jutta herczegnő maga is egy ősrégi szláv család ivadéka, melynek ősatyja Niklot, az obotritok, kesszinek és circipanok fejedelme volt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page