Normál kép: 1899_Oldal_152_c.jpg   Méret: 525x705 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Székács István jószágkormányzó, az orosházi kiállítás elnöke

Ismertető szöveg: "Az orosházi ipartestület 1898 deczember havában Thék Endre indítványára elhatározta, hogy helyi kiállítást rendez [...] A siker biztosítására rendkívüli hatása volt annak, hogy Székács István uradalmi felügyelő, a kiállítási bizottság elnöke és a kiállítási bizottság buzgólkodása folytán Orosháza közönsége olyan megrendeléseket tett, hogy a kiállí­tásra szánt tárgyak az iparosok minden koczkázata nélkül készülhettek el. [...] Mikor végre védnökül dr. Lukács Györgyöt, Békésmegye főispánját is megnyerték, a kiállítás sikere iránt többé senkinek sem lehetett kétsége. [...] Húsvét vasárnapján, tehát az előkészületek megkezdése után alig három hónapra, Orosháza lobogódíszt öltött. [...] A vendégeket a rendező-bizottság elnöke, Ambrus Sándor főszolgabíró üdvözölte. Azután megindult a menet a Sülé Pál és fiai orosházi építö-vállalkozó által épített kiállítási csarnok felé. Szép látvány volt az egyszerű, fekete díszmagyarba öltözött 72 tagból álló bandérium, midőn ficzánkoló lovain a menet elé sorakozott. A bandérium után az iparos-ifjúság, a tűzoltóság, díszbe öltözött leányok és asszonyok haladtak. Mikor a csarnokban a Hymnusz elhang­zott s Lukács György védnök a kiállítást megnyitotta, még megkapóbbá lett a kép. Mindenik iparos odaállott alkotása mellé, a közönség pedig szétoszlott a kiállítás egyes osztályainak megtekintésére. Összesen háromszáztizenkét kiállító 344 tárgyat mutatott be [...] majd délután 4 órakor megkezdődött az orosházi gazdák által rendezett kocsimenet, a melyet mint helyi sajátosságot lehetetlen volt meg nem tekinteni. [...] Az orosházi kiállítás iránt igen nagy volt az érdeklődés s innen magyarázható az is, hogy talán ez volt nálunk az első vidéki kiállítás, a mely veszteség nélkül végződött. A megnyitás napján 4000, első hetében pedig 12,000 volt a látogatók száma" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 18. sz. (1899. április 30.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page