Normál kép: 1899_Oldal_106_c.jpg   Méret: 419x462 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Zubriczky Aladár

Ismertető szöveg: "A budapesti tudomány-egyetem érdekes ünnepélyt tartott e hó 12-ikén, vasárnap délelőtt 11 órakor a Nemzeti Múzeum épületében, a főrendiház üléstermében. Ő Felsége ugyanis megengedvén, hogy Zubriczky Aladár hittudományi és Navratil Ákos államtudományi doktorjelöltek "sub auspiciis Regis" - vagyis Ő Felsége legmagasabb védnöksége mellett - avattassanak doktorokká, az ünnepélyes felavatás a mondott helyen és időben törtónt meg a király személyét képviselő Zsilinszky Mihály államtitkár, az egyetemi tanács és a terem nagy részét betöltő közönség jelenlétében. E királyi kitüntetésre azok az erkölcsi magaviselet tekintetében is kifogástalan doktorjelöltek tarthatnak számot, kik úgy középiskolai, mint egyetemi tanulmányaikat jelesül végezték s doktori szigorlataikat kitüntetéssel tették le." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.))

Zubriczky Aladár (1872-1926) egyetemi tanár. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezvén, pappá szentelték. Miután több helyen káplánkodott, Budapestre tették főreáliskolai hittanárnak, majd Esztergomba teológiai tanárnak s innen 1906-ban nevezték ki a budapesti egyetemre. Számos értékes hitvédelmi és erkölcstani munkát írt. (Forrás: Tolnai Nagylexikon)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page