Normál kép: 1895_Oldal_342_b.jpg   Méret: 770x556 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_342_b_nagykep.jpg   Méret: 830x600 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az ördög megverése és a könyvek elégetése.
Keresztényellenes rajzok Khinából.

Ismertető szöveg: Keresztények üldözése Khinában.
Időről-időre rémítő hirek érkeznek a khinai birodalomból a keresztények üldözéséről. Látszólag minden igaz ok nélkül támadnak a vérengzések, midőn a fanatizált tömeg nem kiméli az ártatlan nőket és gyermekeket sem, a misszionáriusokat pedig a Khinában különben is szokásos kinzó eszközökkel gyilkolja meg. Egy-két esetben bebizonyították, hogy az üldözésnek oka vagy legalább ürügye egyes kereszténymisszionáriusok tapintatlan magaviselete volt; mivel azonban a khinai nem türelmetlen ember, hiszen a legkülönfélébb felekezetek szépen megélnek a nagy birodalomban egymás mellett, sőt a keresztény khinaiak száma is több millióra rug: világos, hogy nem a vallási rajongás oka az általános ellenszenvnek a kereszténység ellen, annál kevésbbé, mivel a khinairól ismeretes, hogy szelid, béketűrő s külsőleg feltünően udvarias nép.
A valódi ok a fajgyülölet, mely az egyes népeket egymás ellenében örökös versengésre kényszeríti. A khinai pórnépnél is állandó a gyülölet az európai fajjal szemben, melynek képviselőit tudvalevőleg "tengerentuli ördögök"-nek szokták nevezni s ezért könnyű egyes embereknek felgyujtani a lappangó gyülöletet a keresztények ellen, kikre minden lehető dolgot reá fognak, többek közt azt is, hogy titkos szertartásaiknál khinai vérre avagy khinai emberek szemeire van szükségük, a mit a nép szentül hisz.
Khinában rengeteg nagy ponyvairodalom van, mely főkép a keresztények elleni izgatással foglalkozik. Ezen termékeket aztán olcsó áron avagy épen ingyen terjesztik a nép közt. Különösen Hunan városában nyomtatják az ily műveket a "disznó-felekezet" ellen, a mint a kereszténységet nevezik. Ilyen mű az 1891-ben kiadott "Teljes képgyűjtemény" czímű füzet is, melyből most két czélzatosan készített képet bemutatunk.
Az első kép az "ördög megverése és a könyvek elégetése" czimet viseli. Az ördög a keresztény, kit botokkal ütnek, hogy a gonosz szellemet kiűzzék belőle, míg a balszögletben a könyveket égetik meg. Az égetés körűl álló khinaiak orruk befogásával jelzik, hogy az ördögök könyve pokoli illatú.
A második kép jelképes s azt akarja mutatni, hogy az idegenek (kik bajuszt és szakállt viselnek) hogyan viszik be a disznó alakban feltüntetett kereszténységet Konfuczius templomához, hogy a khinaiak szent helyét megcsúfolják és megszentségtelenítsék. Mindkét kép igen élénk s a khinai művészeti viszonyokhoz képest sokkal tökéletesebb, mint a mi ponyvairodalmi termékeink képei szoktak lenni. Különben is ezt a művet állítólag előkelő társadalmi állásu khinai tudósok készítették, kik azonban csak oly fanatikusok gyülöletükben, mint a köznép. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page