Normál kép: 1895_Oldal_255_c.jpg   Méret: 582x952 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A Dóm nyugati kapuja. Kassai képek. A Magyarország vármegyéi és városai czímű új vállalatból

Ismertető szöveg: A főutczának legkiemelkedőbb helyén áll a székesegyház, melyet a XIV. században építettek, de csak Mátyás király bőkezűsége folytán fejezhettek be, akkor sem teljesen. II. Ulászló alatt félbeszakadt a munkában levő déli torony építése s máig is ebben a befejezetlen állapotban maradt. A roskadozó műemléket egy előbbi elhibázott helyreállítás után 1877-ben kezdték újjáépíteni. Néhai Trefort miniszter Steindl Imrét bizta meg a terv elkészítésével és az újjáépítés intézésével; egyúttal a helyszínén építőbizottságot alakítottak Münster Tivadar polgármester elnöklete alatt. Az újjáépítés alatt sok hibára és elhanyagolt állapotra találtak, melyek az egész templomot veszedelemmel fenyegették. Emberfölötti munkával sikerült megmenteni a nevezetes templomot az összeroskadástól; de ez a munka a helyreállítás folyamatát meglassította. Ma már annyira készen áll a székesegyház, hogy nem sokára átadhatják rendeltetésének. Steindl terve szerint, melyet egyik képünkön bemutatunk, a templom képe jelentékenyen megváltoznék, mert az éjszaki torony ma még meglevő harangsisakja helyett stilszerü hegyes sisakot kap; a csonka déli torony pedig egészen fölépíttetnék. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02156/pdf/02156.pdf]


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page