Normál kép: 1895_Oldal_120_b.jpg   Méret: 770x1121 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_120_b_nagykep.jpg   Méret: 909x1324 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Jézust megkisérti a sátán.
Scheffer Ary.
Képek Jézus életéből. - Dupanloupnak Ruschek Antal által átdolgozott «Jézus Krisztus» czimű művéből.

Ismertető szöveg: Jézus életéből.
A nagyhét ünnepei, ájtatos elmélyedései, megelevenítik a képzelet előtt azt a fényes alakot, kiről a vallás mint az Isten fiáról emlékezik meg.
Jézus képének ábrázolása, élete egyes eseményeinek festése, a művészeteknek mindig egyik fő tárgya, lelkesíti a legkiválóbb elméket s a modern művészetet is csak úgy foglalkoztatja, mint a régi korbelit.
A képzőművészet történetében, a mint bevégződik a pogány-kor, azonnal a keresztény vallásos ábrázolás kezdi meg az új korszak művészetét, s abban a Krisztus felé fordul a főfigyelem. Hiteles arczvonások nincsenek, de a művészek ihlete igyekszik a hagyományoknak, az evangéliumi leírásoknak megfelelő alakot teremteni. A gyermek Jézus, a szenvedő Krisztus, Mária, az apostolok és a szentek állandó alakjai a művészetnek Itáliában ugy, mint Bizanczban, és az egyház, a főpapok, a pápák, a fejedelmek gyámolítják a művészetet, melyet második korszakában - a pogány művészek után - a keresztény szellem istápol és juttat virágzásra. De a modern festészet is nagyon gyakran visszatér a bibliához, a szent könyvekhez, melyek meg nem szünnek a művészet emlői lenni. Hazai festőink közül elég Munkácsyt említeni, kinek művészete leghatalmasabban a Krisztus-képekben nyilatkozott, s ki ép most is újabb Krisztusképen, az "Ecce homo"-n dolgozik.
Lapunk már többször állított össze különböző korból, különböző művészektől Krisztus-képeket. Most, a nagyhét és a húsvéti ünnep alkalmából egy újabb csoportot adunk ismét Krisztusról, életéről, előkelő művészek után. A képek egy díszkönyvből valók, Dupanloup orleansi püspöknek "A mi urunk Jézus Krisztus" czímű munkájából, melyben a vallási ihlet és a költészet szólal meg ékesen, s melyet Ruschek Antal esperes-plébános oly szépen fordított le magyarra.
...
Ary Scheffer, a hirneves franczia művész képe: "Jézust megkisérti a sátán." Ki ne tudná a bibliából, hogy a sátán a magas hegyről rámutatva mindenre, a mit beláthatni, az egész világ fölötti hatalmát ajánlotta föl Krisztusnak, ha ő vele köt szövetséget. Több vallásos keleti legendában előfordul a próféták hasonló megkísértése. Buddhának szintén a világ hatalmát igéri a gonosz. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 14.)Ary Scheffer (Dordrecht, 1795. február 10. - Argenteuil, 1858. június 15.) francia festő.
Hollandiában letelepedett német családból származott. Párizsban Guérinnek lett tanítványa és csakhamar feltűnést keltett érzelgős képeivel, amelyekben a romantikus iskola kifejező jellemzését egyesítette a klasszicisták formai szépségéve és hideg színezésével. ... (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page