Normál kép: 1895_Oldal_077_a.jpg   Méret: 513x736 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Metternich Rikhárd herczeg.

Ismertető szöveg: Metternich Rikhárd herczeg.
1829-1895.
Egy sokat emlegetett diplomata halt meg közelebb a Metternich Rikhárd személyében, ki egykor évtizedeken át egyik főtényezője volt a monarkhia külügyi politikájának. Az elhunyt a magyar mágnási karnak is tagja volt, a mennyiben nemzetsége már 1827-ben Metternich-Winneburg Kelemen Venczel Lothár herczeg, a hires államminiszter és kanczellár személyében magyar honfiusítást nyert és a magyar berezegi családok közé soroztatott.
Metternich Rikhárd herczeg ez évi február 28-áról márcz. 1-ére viradó éjjel hajnali 3 óra tájban, szívszélhüdésben, váratlanul halt meg. ...
Rikhárd Kelemen Lothár herczeg 1829 január 7-ikén született. Szülei a híres kanczellár és Leykam Mária Antónia bárónő beilsteini grófnő, valának. Édes anyja néhány nappal fiának születése után halt meg. Rikhárd herczeg 1852-ben követségi attaché lett Párisban, 1854-ben követségi tanácsos, 1856-ban már követnek küldték Drezdába, 1856 június 3-ikán feleségül vette unokanővérét, az akkor 20 éves Sándor Paulina grófnőt. ...
Metternich herczeg pályafutásának fénykora az az időszak, melyet mint Ausztria, később mint Ausztria-Magyarország nagykövete a franczia császári udvarnál töltött. Páris neki második hazája lett. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 10.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page