Normál kép: 1892_Oldal_393_a.jpg   Méret: 793x1097 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gajzágó Salamon
Ellinger Ede fényképe után

Ismertető szöveg: "Néhai Majláth György, az oly tragikus véget ért országbíró, midőn a főrendiház az állami számvevőszék fölállításáról tanács­kozott, ez új intézmény föladatairól ezt mon­dotta: "A magyar államban a számvevőszék új intézmény levén, szükséges, hogy megtalálja azon határvonalat, melyen túlmenni az ellen­őrzésnek nem szabad, mert akkor az adminisztrácziót zavarja meg; de innen sem szabad maradnia, mert akkor a törvény sértetik meg." A magyar számvevőszék első elnöke, Gajzágó Salamon, ki huszonkét évi kitartó munka után a napokban vonult vissza állásától, a király elösmerése mellett azt a megnyug­tató öntudatot is magával viheti buzgalma jutalmául, hogy tapinta­tosságával, éles itélő tehetségével, higgadt gondolkozásmódjával az állami számvevőszék intézményét valójában meggyökereztette új al­kotmányunk keretében." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 46. sz. (1892. november 13.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page